DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kissmeyer: Udsæt vandplanerne

Også Ikast-Brandes borgmester bakker op om landboforenings krav om udsættelse af vandplanerne
KORT NYT31. MAJ 2012 8.44

IKAST-BRANDE: Formanden for Ikast-Bording Landboforening Karsten Willumsen opfordrer til, at vandplanernes ikrafttræden udsættes, indtil der foreligger tilstrækkeligt megen viden til, at indsatsen kan målrettes. Han mener, ifølge Maskinbladet, at der siden vedtagelsen i Folketinget i 2011 er kommet ny viden om udvaskningen af kvælstof og fosfor fra landbruget til.

Han bakkes op af borgmester Carsten Kissmeyer (V), som deler bekymringen for, at vandplanerne kommer til at koste arbejdspladser i kommunen, hvis de som planlagt træder i kraft allerede til september.

- Så jeg er dybt betænkelig ved at implementere vandplanerne på det grundlag, der ligger nu. Det er vigtigt, at indsatsen har den ønskede effekt, og at den gennemføres i takt med de lande, vi skal konkurrere med, for vi har brug for den vækst og de arbejdspladser, landbruget bidrager med, hvis vi ikke skal miste velstand og velfærd.

Venstre har i den forbindelse i Folketinget stillet forslag om at udskyde randzoneloven, til der er større klarhed over fakta om vandmiljø og virkemidler.

Thisteds borgmester Lene Kjeldgård (V) har også bakket det lokale landbrugs ønsker op i kritikken af de planlagte randzoner.

ka