Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lægerne: - Beløn de bedste sygehuse

Nu er tiden moden til at ændre fordelingen af midler til sygehusene og belønne de afdelinger, der leverer den bedste kvalitet, og som arbejder bevidst med at forebygge fejl, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen
29. APR 2011 9.30

Det skal kunne betale sig for sygehuse at give patienterne den bedste kvalitet og at undgå fejl. Lægeforeningen opfordrer Danske Regioner og regeringen til allerede i forbindelse med økonomiaftalen for 2012 - som indgås i juni - at tage initiativ til at sikre, at de bedste afdelinger også belønnes økonomisk, lyder det fra foreningen, der har Lægemøde i dag.

- I mange år har fokus været på at få bugt med ventelisterne. Nu er tiden moden til at ændre fordelingen af midler til sygehusene og belønne de afdelinger, der leverer den bedste kvalitet, og som arbejder bevidst med at forebygge fejl, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Handling bag ordene
Han peger på, at Danske Regioner har signaleret, at den er klar til at se på nye måder at bruge økonomiske incitamenter.

- Det er positivt, men jeg forventer også, at der følger handling med ordene. Emnet er alt for vigtigt til at ende som af de mange hensigtserklæringer, vi har set gennem årene, siger Mads Koch Hansen.

Kvalitet for patienternes skyld
Det er først og fremmest af hensyn til patienterne, at Lægeforeningen anbefaler at lade pengene følge kvaliteten.

- Men i tider med økonomisk smalhals, som vi får i de kommende år, er det vigtigere end nogensinde, at kvaliteten bliver bedre. Ellers går udviklingen i sundhedsvæsenet reelt i stå, siger Mads Koch Hansen.

Beløn de gode afdelinger
Lægeforeningen peger på flere muligheder for at lade en del af pengene til sygehusene følge den gode kvalitet. Eksempelvis at belønne afdelinger, som lever op til målsætningerne i Det Nationale Indikatorprojekt. Eller ved at skære ned i bevillingerne, hvis en afdeling eksempelvis har for mange liggedage som følge af infektioner.

- Selvfølgelig skal vi ikke ud i, at sygehusafdelinger går konkurs. Men der er en vigtig signalværdi i at værdsætte de afdelinger, der er ekstra gode til at behandle patienterne, og som driver den faglige udvikling frem, siger Mads Koch Hansen.

Lægeforeningen foreslår også, at regioner og regering henter viden fra de udenlandske erfaringer med at belønne de bedste afdelinger. Både USA, Storbritannien og Sverige har erfaringer med at lade pengene følge kvaliteten i sundhedsvæsenet.

ka