Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Læger udskriver medicin til børn mod reglerne

Lange ventelister og mangel på børnepsykiatere får de praktiserende læger til at udskrive psykiatrisk medicin, selvom det er imod reglerne
17. APR 2012 9.45

Af Sofie Flensburg

Lægerne føler sig nødsaget til at udskrive psykiatrisk medicin til børn, fordi der mangler behandlingstilbud og ressourcer i psykiatrien. Sådan lyder meldingen fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, der er i gang med at stramme vejledningerne om medicinering af psykisk syge børn op.

- Det er helt entydigt rigtigt, at de praktiserende læger er tvunget til at gøre noget, fordi den ambulante psykiatri er på sammenbruddets rand, siger formand i Lægeforeningen Mads Koch Hansen til Kommunen.

Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen understreger, at psykiatrien ansvaret for al behandling af børn med psykiatriske lidelser. Men det er ikke realistisk, som systemet er nu, understreger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Torsten Sørensen.

- Vi er helt enige i de faglige retningslinjer, men de kan ikke altid komme til at fungere derude, fordi lægen bliver klemt i de lange ventetider. Der vil være masser af situationer, hvor der er et massivt pres fra kommuner, skoler og forældre på den praktiserende læge om at gøre noget, siger han.

Direkte telefonlinje
Særligt børn med depressioner eller ADHD får ifølge organisationerne udskrevet medicin af deres egen læge. Netop den type medicin har lægerne i nødtilfælde mandat til at udskrive, hvis de rådfører sig med psykiatrien. Men det er sjældent en mulighed i praksis, siger chefkonsulent i Praktiserende Lægers Organisation, Helle Bjørnstad.

- Der er et stort pres på børne- og ungdomspsykiatrien, og nogle steder i landet mangler der helt børnepsykiatere. Derfor er det ikke muligt for den enkelte læge at komme i kontakt med psykiatrien, og hvad gør man så?, spørger Helle Bjørnstad.

Lægerne efterspørger derfor en direkte telefonlinje til psykiatrien, hvor de vil kunne få vejledning inden medicinen skrives ud. Formand for Danske Regioners social- og psykiatriudvalg, Flemming Stenild (SF), påpeger, at det vil kræve ændringer i organiseringen og flere økonomiske ressourcer, hvis det ikke skal gøre ventelisterne til psykiatrisk behandling endnu længere.

- Det er en klar holdning i Danske Regioner og i regionsrådene, at vi skal have udrullet systemer, der gør, at psykiatrien i højere grad kan vejlede de praktiserende læger. Det er også på vej, men det er også klart, at det er meget at kræve af en trængt psykiatri, siger han.

Fakta
Der er endnu ikke kommet opgørelser over medicinforbruget i 2011, men ifølge Lægemiddelstyrelsen fik 14.962 børn og unge i 2010 medicin mod ADHD, mens 6.591 under 18 år fik antidepressiv medicin.

Ventetiden til børne- og ungdomspsykiatrien er i tre ud af landets fem regioner over de to måneder, som behandlingsgarantien ellers foreskriver. Region Nordjylland har ifølge venteinfo.dk rekorden med et års ventetid på behandling for ADHD.