Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lægeforhandlinger brudt sammen, alt fortsætter som hidtil

Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation holder pause i forhandlingerne. Overenskomsten er dog ikke opsagt, så den kører bare videre.

Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og de Praktiserende Lægers Organisation PLO er stødt på grund, konstaterer begge parter samstemmende og i sjælden grad udramatisk.

Regionerne og de praktiserende læger har ikke aftalt nye forhandlingsmøder, men da ingen af parterne har opsagt den eksisterende overenskomst, løber den uanfægtet videre, overenskomstforhandlinger eller ej. Hvis den skulle opsiges, ville det blive med et varsel på et halvt år fra nu.

På regionssiden konstaterer chefforhandler Bo Libergren (V), at parterne er enige om ganske meget, blot ikke om de økonomiske rammer. På lægesiden lægger PLO-formand Jørgen Skadborg vægt på "en stærkt tiltrængt modernisering af lægevagten", som man imidlertid ikke er kommet i mål med.

Da den nuværende overenskomst ikke er opsagt, er der ikke nogen udløbsdato, men den har dog indbygget en ambition om, at en ny skulle have været færdigforhandlet til ikrafttræden fra årsskiftet. Parterne håber, at de kan genoptage forhandlingerne om nogle måneder.