Kulturhistoriske hensyn bremser klimahensyn

KOLDING: Oversvømmelser i Kolding by, som man oplevede det i sidste vinter, kunne afhjælpes ved at ændre på to broer over Kolding Å, men det kan ikke lige lade sig gøre, oplyser JydskeVestkysten.

- Ikke mindst de to broer over Bredgade og Søndergade kan virke som flaskehalse, når der kommer meget regnvand til Kolding Å. Broernes buer er så små, at de nærmest lukker til, og de får vandet til at stuve op, så der er risiko for at åen går over sine bredder. Hvis man kunne ændre på broerne, ville det virkelig hjælpe noget, men det kan desværre ikke lade sig gøre, for der er også kulturhistoriske hensyn at tage, siger miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen.

Kolding Kommune er iøvrigt i gang med projekter i oplandet, som skal holde å-vandet tilbage i naturlige bassiner, når det vælter ned og skaber risiko for, at åen går over sine bredder. På den måde forsinker man vandet, så det ikke kommer så hurtigt ned mod Kolding by, hvor det kan give problemer med oversvømmelser af veje og huse. 

ka