DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kritisk Facebook-gruppe opgav, da sagen nåede i retten

Forlig med indrømmelse af, at kritik var uberettiget og strafbar.
26. JAN 2021 9.56

JAMMERBUGT: Den juridiske sejr var uden slinger, da Jammerbugt Kommune ved borgmester Mogens Gade (V) fik sin vilje med at få fjernet en række Facebook-opslag, hvor kommunen uberettiget beskyldes for usandheder, manipulation, overtrædelse af forvaltningslovgivningen og endda bestikkelse.

"Ikke en svær juridisk overvejelse", lød det tørt fra dommeren, da hun i Retten i Hjørring foreslog kommunen og den indstævnede administrator af Facebook-gruppen at forlige sig uden en dom.

Hvilket de så gjorde, for administratorens vedkommende under stærkt indtryk af, at han ellers ville blive dømt i sagen. Det havde dommeren ikke lagt skjul på, skriver Nordjyske.

Inden det kom dertil, havde kommunens advokat afhørt Facebook-gruppens administrator om hans kendskab til forvaltningsret for at påvise, at de påstået suspekte forhold blot var normal forvaltningspraksis, skriver Nordjyske. I forliget indgår en liste over Facebook-opslag, der nu skal fjernes, samt en indrømmelse af, at de var uberettigede og strafbare.

Forliget indebærer også, at borgmester Mogens Gade afstår fra sit erstatningskrav på 10.000 kr. som modydelse for at få sagen endeligt lukket, idet et forlig i modsætning til en dom ikke kan ankes og trække sagen i langdrag. Mogens Gade er efter eget udsagn tilfreds med forliget, der ifølge ham aldrig har drejet sig om pengene, men kun om, at kommunens og dens medarbejdere ikke skulle beklikkes.

mk