Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kritik af kommunalt tilsyn med andre aktører

Statsrevisorerne peger på, at persondataloven ikke altid overholdes - og savner et it-system, der skulle understøtte beskæftigelsesindsatsen

Det fremgår af statsrevisorernes bemærkning til beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010, der i det store og hele er positive:

'Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 samlet set er rigtige, at der generelt er en betryggende regnskabsaflæggelse, og at ministeriernes tilsyn med statsrefusionen er tilfredsstillende.

Statsrevisorerne har bemærket en positiv udvikling i forhold til regnskabet for 2009 på følgende områder:

Beskæftigelsesministeriet - og de øvrige ministerier - har som hovedregel overholdt de fastsatte frister for behandling af revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber for 2009. Det tværministerielle samarbejde er styrket med henblik på at få en mere ensartet afrapportering fra de kommunale revisorer om den udførte revision.

Statsrevisorerne har dog også bemærket, at kommunernes tilsyn med dele af beskæftigelsesindsatsen, der udføres af andre aktører, ikke er helt tilfredsstillende. Kommunerne har således ikke i tilstrækkelig grad tilset, at andre aktører overholder persondataloven, så de lediges personoplysninger er sikret fortrolighed.

Og endnu ikke fået etableret det it-system, der i 2009 blev forudsat etableret for at understøtte beskæftigelsesindsatsen.'

Statens overførsler til kommuner og regioner udgør knap halvdelen af statens driftsudgifter og er et væsentligt udgiftsområde. I 2010 udbetalte Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 334,5 mia. kr. til kommuner og regioner.

Overførslerne omfattede statsrefusion af kommunernes udgifter på 174,1 mia. kr. (til bl.a. beskæftigelsesindsatsen over for ledige, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og folkepension), bloktilskud og særtilskud til kommuner på 80,9 mia. kr. samt statstilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet mv. på 79,5 mia. kr.

ka