Kritik af akkordbetaling til vagtlæger

KORT NYT8. JUN 2021 7.05

I fire af landets fem regioner får de praktiserende læger, som passer lægevagten, betaling pr. patient. Kun i Hovedstaden er de på fast timeløn. Og nogle gange går det hurtigt for de akkordlønnede læger. På en time nåede en vagtlæge at tale med 50 personer i telefonen, mens en anden på en vagt nåede 364 telefonkonsultationer og fik 35.797 kr. i honorar. Det skriver DR.

Samtidig får vagtlægerne halveret honoraret, hvis de henviser en patient videre, hvilket kan tilskynde dem til selv at afslutte sagen i telefonen, skriver DR

Patientforeningen kritiserer akkordlønnen og ønsker den afskaffet, siger foreningens formand Niels Jørgen Langkilde til DR. Ifølge formanden for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, skyldes det dog ikke akkordløn, når det nogle gange går for hurtigt hos lægevagten, men for få læger. 

ak