Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kræftramte får hjælp i nybygget tilbud

København klar med nybygget center, der alene henvender sig til rehabilitering af kræftramte
10. OKT 2011 9.33

KØBENHAVN: Huset hedder 'Center for Kræft & Sundhed København' og sikrer, at betydeligt flere kræftramte fremover vil få hjælp til at leve med sygdommen.

Københavns Kommunes nybyggede center, der indvies i dag 10. oktober, er netop åbnet på Nørre Allé, og tilbyder en række aktiviteter, som har vist sig at forbedre de kræftramtes livskvalitet både under og efter behandlingen. Det nye center kan modtage op mod 1.500 patienter om året og er en videreudvikling af Sundhedscenter for Kræftramte, som åbnede i 2007.

Med behandlingsmetodernes løbende udvikling bliver chancerne for at overleve en kræftsygdom konstant forbedret. Det resulterer i en stigende mængde danskere, der har brug for støtte og vejledning til at leve et liv med eller efter kræft.

- Når en person bliver kræftsyg, handler det ikke kun om at kurere sygdommen. Det er lige så vigtigt at hjælpe vedkommende til at leve med en sygdom, der har ændret deres fysiske og mentale tilstand radikalt. Hvis en kvinde har mistet det ene bryst, har hun for eksempel både brug for at snakke nogle psykiske ting igennem, at genoptræne sin krop og få vejledning til at leve med visheden om, at sygdommen kan vende tilbage, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

Hun håber, at det nye centers store kapacitet kan være med til at hjælpe flere af de kræftramte til at genoptage deres arbejde i så vid udstrækning, som det er muligt - mest til deres egen glæde, men også til samfundets.

Nationalt forgeangscenter
I huset, som Kræftens Bekæmpelse også har lejet sig ind i, finder man blandt andet sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, socialrådgivere og psykologer. Sammen skal de bruge deres vidt forskellige ekspertise til at hjælpe kræftpatienterne med at håndtere de fysiske og mentale udfordringer, som sygdommen stiller op for dem.

Centret tilbyder blandt andet motion i træningslokalet på første sal, kostvejledning hos en diætist, samtaler med en psykolog, socialrådgivning, deltagelse i samtalegrupper, kursusforløb og ikke mindst en personlig kontaktperson. Pårørende til de kræftramte kan også få hjælp i huset.

- Når man får kræft, falder verden ofte sammen om en, og man står i en meget presset situation. Derfor kan vi gøre det mere overskueligt for patienterne ved at samle hele rehabiliteringen i ét hus, så de ikke skal flere forskellige steder hen. Det skaber nogle trygge rammer og gør, at den kræftramte og kontaktpersonen sammen kan overskue centrets forskellige tilbud og vælge dem, som patienten vil have mest udbytte af på det givne tidspunkt, siger centerchef, speciallæge Jette Vibe-Petersen.

Et forløb for en kræftramt tager typisk mellem seks og ni måneder og en nylig evaluering viser, at patienterne oplever en stor positiv effekt af at komme på centret. De oplyser blandt andet, at deres fysiske form er blevet markant bedre, at deres smerter er blevet mindre, og at de sjældnere føler angst, søvnløshed og træthed.

Centerchef Jette Vibe-Petersen håber, at de gode erfaringer kan være medvirkende til, at der på sigt tilbydes rehabiliteringsforløb til borgere med kræft i alle landets kommuner.

 

• Center for Kræft & Sundhed København har været i brug siden den 26. september 2011, og indvies den 10. oktober.

• I 2008 var 322 personer gennem et rehabiliteringsforløb hos Sundhedscenter for Kræftramte. I 2010 var det tal steget til 786 personer.

• Det skønnes, at cirka 32.000 danskere med kræft hvert år har brug for at få vurderet behovet for rehabilitering.

• Det nye hus henvender sig til alle borgere med bopæl i Københavns Kommune og borgere på 40 år eller derunder med bopæl i Frederiksberg.

• Den meget markante bygning er tegnet af Nord Architects. Huset er bygget efter principper i såkaldt helende arkitektur, og brugerne er i stor grad blevet taget med på råd i udformningen af huset.