Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kontoret for Kunst i Byen

Ballerup får nomadisk projekt - kaldet Kontoret for Kunst i Byen
29. APR 2011 13.07

 

BALLERUP: Ballerup Kunstråd og By & Erhvervsudvikling har i fællesskab igangsat et midlertidigt og no¬madisk projekt, kaldet Kontoret for Kunst i Byen.

Kontoret for Kunst i Byen er et kombineret kontor og udstillingssted, der midlertidigt holder til forskellige, centrale og synlige steder i Ballerup Bymidte. Ideen er at bruge nogle af byens tomme lokaler, tomme forretninger, egnede pladser og steder i bymidten, der midlertidigt bear¬bejdes til lejligheden.

Kontoret vil, som en af sine funktioner, være udstillingsvindue for de kunstprojekter der aktuelt arbejdes med rundt om i Ballerup Kommune.
Udover udstillingerne, vil Kontoret organisere og initiere midlertidige kunstneriske nedslag i byrummet i løbet af sommeren / efteråret 2011, søge at sikre deres forankring i en langsigtet udviklingsplan, samt indsamle, dokumentere og formidle erfaringerne til et bredt publikum.

Kontoret vil desuden være rammen om workshops, møder mv.
Kontorets første adresse er en tidligere BINGO-butik som Ballerup Centeret venligst har udlånt til projektet.