Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

Kommuner skal altid afvise papirblanketter

Selv om det koster kommunerne ekstra, skal de altid afvise ansøgninger på papirblanketter fra borgere, der ikke er fritaget digitale løsninger
25. MAJ 2012 11.22

Fremover bliver det obligatorisk for borgerne at anvende en lang række digitale selvbetjeningsløsninger, medmindre de har fået en særlig fritagelse.

KL ser dog gerne, at kommuernne får mulighed for selv at bestemme, om de i enkelte tilfælde vælger at behandle en fyisk henvendelse eller papirblanket fra en borger, hvis det koster flere ressourcer at afvise henvendelsen.

Det har KL tidligere argumenteret for i et høringssvar til lov om offentlig digital post og lov om selvbetjening, efter at KL havde understreget, at man som udgangspunkt bifalder princippet om at afvise alle de ikke-digitale ansøgninger.

'Der vil dog være konkrete situationer, hvor det vil give mer-administration at afvise en ikke-digital ansøgning. I sådanne situationer bør kommunen have mulighed for at tage sig af sagen. Dette bør nævnes i bemærkningerne', skrev KL.

Negativt svar
Svaret fra ministeriet er dog en klar afvisning. Finansminister Bjarne Corydon (S) afviser nemlig et ændringsforslag, der netop sigter på KL's bemærkning omkring de ekstra udgifter for kommunerne. 

'Jeg skal for god ordens skyld bemærke, at jeg ikke kan tilslutte mig ændringsforslaget, da det ændrer på hele forudsætningen for lovforslaget', skriver Bjarne Corydon i sit svar d. 24. maj. 

Lovforslaget vedrører obligatorisk digital selvbetjening, når borgeren skal anmelde flytning, ansøge om plads i dagtilbud, indskrive barn i folkeskole, opskrive barn i SFO samt ved ansøgning om sundhedskort og om det blå EU-sygesikringskort.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011. Lovforslaget er tillige et led i realiseringen af regeringsgrundlagets målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.