Kommuner laver målrettet indsats
Når det gælder mænds sundhed, fokuserer stadig flere kommuner på at støtte mænd som fædre.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Mænds sundhed:
Kommuner laver målrettet indsats

Kommunerne er i stigende grad opmærksomme på særlige sundhedsindsatser over for mænd, viser den seneste kortlægning. Også flere kommuner er med tilbud til nye fædre nu "far-parat-kommuner".
15. JUN 2022 8.11

Denne uge 24 er det sundhedsuge for mænd Men's Health Week 2022 med fokus på mænds mentale sundhed og trivsel i hverdagen, oplyser selskabet Forum for mænds sundhed, der bl.a. består af forskere, behandlere og sundhedsarbejdere. 

Den seneste kortlægning af kommunernes sundhedssatsninger, hvor 92 ud af landets 98 kommuner har bidraget, viser at 64 ud af de tilbagemeldende kommuner i nogen eller højere grad har målrettede indsatser for mænd. Og i den del af mænds trivsel, der handler om rollen som far, har 84 ud af landets 98 kommuner målrettede indsatser til fædre, viser de indrapporteret data til sundmandkommuner.dk.

Hvert år laver selskabet årlige undersøgelser af kommunernes sundhedsindsatser målrettet mænd, der baserer sig på besvarelser fra kommunerne og udmønter sig i en landsdækkende kortlægning af, hvordan danske kommuner arbejder målrettet med mænds sundhed. Baggrunden er, at danske mænd lever kortere end kvinder, er mere ramt af alvorlige sygdomme og får opdaget sygdomme for sent, så der er behov for mere målrettede sundhedsindsatser. 

Far-parat-guldkommuner

Flere end halvdelen af kommunerne, nemlig 54, kan med deres indsatser for nye fædre erklære sig "far-parate", viser kortlægningen for 2021, hvor kommunerne betegnes som "far-parat-guldkommuner." Det er en stigning i antallet på 19 kommuner, og 65 procent flere har fx etableret Fars legestuer i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, så der nu er 43 mod 28 i 2021. Desuden er der også sket en stigning i antallet af kommuner, der screener fædre for fødselsdepression fra 87 procent til nu over 94 procent kommuner.

En af de nye "far-parat-guldkommuner" er Thisted, der nu bl.a. har fædregrupper, støttebehandling, screening for fødselsdepression og snart også et tilbud om Fars Lege-stue. 

- Vi er naturligvis glade for, at det bliver bemærket, at vi har stor fokus på de nye fædre, men vi har det, fordi det er et utroligt vigtigt indsatsområde. Jo bedre både mor og far har det med den nye rolle som forælder, og jo bedre de begge er klædt på til at sikre barnets udvikling, jo bedre en start på livet får børnene. Derfor er det både vigtigt og nødvendigt, at der også er fokus på far, siger, direktør for social, sundhed og kultur i Thisted Kommune Tue von Påhlman.

Med stigningen af kommuner med fokus på det at blive far, er der dog stadig over 40 pct. af kommunerne, der endnu ikke kan erklære sig far-parate.

cwa