Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner klar til at træde på kickstarteren

KL er parat til at samarbejde med regeringen om at kickstarte dansk økonomi, udvikle en bedre folkeskole og styrke folkesundheden.

KL's formand Jan Trøjborg (S) byder den nye regering velkommen, og siger i en kommentar til statsministerens åbningstale, at kommunerne er klar til at gøre deres for at sikre fremtidens velfærd.

- Der er i åbningstalen et klart signal om, at opprioritere sundhed og forebyggelse. Vi er klar i kommunerne til at påtage os et større ansvar - både når det gælder behandling af kronikere, bedre genoptræning, rehabilitering og forebyggelse, siger Jan Trøjborg.

Han håber, at der for fremtiden vil blive en større villighed til også at investere i det nære sundhedsvæsen i kommunerne, fremfor udelukkende at fokusere på sygehusene.

- Jeg ser flere steder i åbningstalen en fremstrakt hånd og en invitation til partnerskab og samarbejde. I kommunerne vil vi gerne spille konstruktivt med. Vi er parat til at deltage i trepartsforhandlinger, med det formål at øge arbejdsudbuddet, og vi deltager meget gerne i det partnerskab om at udvikle fremtidens folkeskole, som statsministeren lægger op til, siger Jan Trøjborg og fortsætter:

- Regeringen vil frigøre ressourcer til, at offentligt ansatte kan bruge mere tid på at levere velfærd til borgerne. Det er en særdeles fornuftig målsætning. Hvis den skal indfries, kræver det, at regeringen reelt nu viser handlekraft til at afbureaukratisere den offentlige sektor og gøre op med regler, som begrænser handlemulighederne til fordel for særinteresser. Det vil vi meget gerne i dialog med regeringen om, siger Jan Trøjborg.

krn