Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Kommuner hjælper voldsramte kvinder

Kommuner hjælper voldsramte kvinder

Fem kommuner bidrager med ny viden, som hjælper voldsramte kvinder og børn til at flytte
2. MAJ 2012 5.56

KØBENHAVN: Socialstyrelsen har i samarbejde med Haderslev, Randers, Skanderborg, Aarhus og Odense kommuner fået helt ny viden om, hvordan kommuner og kvindekrisecentre kan hjælpe voldsramte børn og kvinder. Det oplyser Socialstyrelsen.

Projekt 'Børn og kvinder i familier med vold' viser, at det nytter at lave en forstærket indsats over for kvinder og børn i voldsramte familier, når de kommer på krisecenter og efter deres fraflytning. Metoderne kan være gruppebehandling, individuel behandling og et udslusningsforløb.

Rambøll har, på vegne af Socialstyrelsen, evalueret projektets resultater i de deltagende projektkommuner og hos Danner. Evalueringen viser bl.a., at indsatsen har medført et markant fald i den vold, kvinder og børn bliver udsat for eller oplever i familien, og at 70 procent af de kvinder, der før projektet boede sammen med voldsudøveren, er flyttet væk i løbet af projektperioden.

- Med dette projekt er der indsamlet dokumenteret viden om hvordan vi kan hjælpe børn og kvinder, som har været udsat for vold. Det er oplagt, at kommunerne anvender den viden, så vi kan hjælpe en sårbar gruppe af mennesker på den bedste måde, siger Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

bi

Foto: Colourbox