Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner bør forpligtes til digitalt bibliotek

Danmarks Biblioteksforening finder det problematisk, at kommuner selv kan vælge, om de vil være en del af Danskerne Digitale Bibliotek
9. MAR 2012 12.40

Kulturministeren og KL er blevet enige om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, DDB.

Desværre er det ikke sikkert at alle borgere får adgang og dermed gavn af den kommende løsning.

Sådan lyder bekymringen fra Danmarks Biblioteksforening, der ellers er glade for, at der nu er bygget bro mellem staten og KL, så bibliotekerne kan komme videre med at sikre borgerne fri og lovlig adgang til alle de digitale materialer.

Ikke nok med forpligtende fællesskab
Ifølge foreningen forlyder det imidlertid, at det i aftalen mellem Kulturministeren og KL anbefales, at Danskernes Digitale Bibliotek etableres som et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, men at den enkelte kommune selv kan kunne træffe beslutning om at tilslutte sig.

- I Danmarks Biblioteksforening er vi meget tilfredse med, at der nu er indgået en aftale om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, men vi mener også, at ministeren giver projektet meget svære betingelser, hvis ikke alle kommuner tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Markant fodfejl
Kan kommunerne selv afgøre, om deres borgere skal have adgang til Danskernes Digitale Bibliotek er det derfor ikke givet, at alle borgere i landet får adgang til 'digitaliseringen af en af demokratiets hjørnestene, nemlig folkebibliotekerne' - som kulturministeren omtalte projektet i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen den 24. februar.

- I et snart 100 pct. digitalt, dansk vidensamfund med oplyste, demokratiske borgere er det simpelthen en markant fodfejl at begå, hvis ikke ministeren har mod og mandshjerte til at få truffet en beslutning, der sikrer alle borgere fri og lige adgang til den store og vigtige informationsressource, som Danskernes Digitale Bibliotek vil blive.
Jeg opfordrer derfor regeringen og KL til at skabe en model, der sikrer adgang for alle borgere til de digitale materialer, uanset om de bor i Gedser eller Skagen, slutter Vagn Ytte Larsen.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/brewbooks/with/2676367433/