Kommuner begår lovbrud overfor udsatte børn og unge

Opholdsstederne:
Kommuner begår lovbrud overfor udsatte børn og unge

- Vi ser, at unge helt ned til 15 års alderen udsættes for, at flere og flere kommuner kaster sig over discountløsninger, som ikke alene er utilstrækkelige, men i mange tilfælde direkte skadelige og helt uforståelige, siger LOS-direktør
28. JUN 2010 15.08

Det seneste nummer af 'Gi'LOS' sætter fokus på en henvendelse til Socialministeren og Folketingets Socialudvalg om et stigende antal lovbrud som følge af kommunernes spareiver.

Kommunerne begår i stigende grad direkte ulovligheder i behandlingen af udsatte børn og unge. Det fremgår af en henvendelse, som det socialpædagogiske opholdssted Solhaven i Farsø har sendt socialminister Benedikte Kiær (K) og til Folketingets Socialudvalg.

I henvendelsen gennemgår ledelsen af Solhaven fire konkrete sager, hvor kommunale myndigheder har hjemtaget unge mennesker fra den sociale institution uden i tilstrækkelig grad at sikre, at de unge kunne klare sig selv.

Til det seneste nummer af bladet 'Gi' LOS', der udgives, af LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, siger forstander på Solhaven, Søren Virenfeldt : - Det er en henvendelse om fire konkrete ulovligheder, begået af offentlige myndigheder.

At kommunerne i stigende grad skalter og valter med udsatte unges fremtid opleves generelt i stigende grad.

- Der er lige nu en total mangel på overensstemmelse mellem, hvad Folketinget siger, der skal gøres, og hvad der rent faktisk gøres overfor de udsatte unge, siger direktøren i LOS, Geert Jørgensen.

- Vi ser, at unge helt ned til 15 års alderen udsættes for, at flere og flere kommuner kaster sig over discountløsninger, som ikke alene er utilstrækkelige, men i mange tilfælde direkte skadelige og helt uforståelige. Det gælder både i konkrete anbringelsessituationer og i stigende grad omkring det efterværn, som er så vigtigt for disse unge, siger Geert Jørgensen til bladet.

- Det er klart dokumenteret, at det er skadeligt for udsatte børn og unge med skift i anbringelsen og hjemtagelser i utide. De, der træffer sådanne beslutninger, må vide, at det kan få fatale konsekvenser for den unge. Og at det bestemt ikke er en naturlov, at det bliver billigere for samfundet, fastslår Geert Jørgensen.

At økonomien i stigende grad styrer, når kommunerne behandler børnesager, er også en af konklusionerne i en undersøgelse, som danner baggrund for en rapport, som Dansk Socialrådgiverforening netop har offentliggjort. 'Økonomi og faglighed i børnesager 2010', hedder rapporten, og her fastlås det, at mere end halvdelen af socialrådgiverne oplever, at økonomien i kommunerne spiller en større rolle end de socialfaglige vurderinger.

Hule politikerargumenter
- Det er nødvendigt med et efterværn til disse unge, hvilket Folketinget netop har slået på. Så når politikere i kommunerne nu argumenterer med, at de unges overgang til voksenlivet styrkes ved at lære dem at tage vare på sig selv, klinger det ualmindeligt hult, siger LOS-direktøren til bladet og suppleres af forstander Søren Virenfeldt fra Solhaven, der i henvendelsen til socialministeren og socialudvalget slår fast:

- For os er der tale om en ny såvel faglig som menneskelig set ubehagelig periode i dansk socialpolitik.

ka

Se Solhavens henvendelse til Folketingets socialudvalg

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt