Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunekemi vil trylle lort til penge

Overskudsvarmen fra afbrænding af farligt affald skal bruges til at tørre slam - og give ekstra indtægt 65 mio.
KORT NYT19. JUL 2011 9.22

NYBORG: Spildevandsslam kan vise sig at blive en rigtig god forretning for Kommunekemi.

Kommunekemis tekniske direktør, Ole Kristensen, regner i hvert fald med, at slammet skal få forbrændingsanlægget til at vokse til det dobbelte, skriver Fyens Stiftstidende.

Kommunekemi skal kunne modtage 100.000 tons spildevandsslam om året. Og ved hjælp af overskudsvarmen fra forbrændingen af farligt affald bliver det forvandlet til 25.000 tons CO2-neutralt brændsel, som kan sendes videre ud til kraftvarmeværker.

- Kommunekemi producerer en masse energi, og vi har været på udkig efter noget, der var stærkt energiforbrugende, siger Ole Kristensen, teknisk direktør på Kommunekemi.

Der mangler kun de tekniske faciliteter, og dem har Kommunekemi ansøgt Nyborg Kommune om lov til at opføre, så de kan føre idéen ud i livet. En idé, der kan tjenes op til 65 millioner kroner på om året.

Hvis alt går efter planen med tilladelse og opførelse af de tekniske faciliteter, vil Kommunekemi kunne modtage det første spildevandsslam i 2013.

krn