Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding kaster rundt med udvalgene

For at samle indsatsen på erhvervsområdet og styrke forebyggelsesområdet ændrer byrådet i Kolding flere af sine udvalg

KOLDING: De politiske partier har alle været til drøftelse med borgmester Jørn Pedersen (V) og de formelle ændringer skal nu vedtages i byrådet, så de træder i kraft 1. november. Samtidig får et par udvalg flere medlemmer ligesom der byttes rundt på flere af formandsposterne.

For at gøre det lettere for borgerne, flyttes arbejdsmarkedsområdet til centralforvaltningen fra årsskiftet. Dermed kommer borgerservice og jobcenter under samme forvaltning, så borgerne i højere grad kan bruge en og samme indgang til mange af de henvendelser de har til Kolding Kommune.

Kommunens erhvervsstrategi flytter samtidig fra Kultur- og Erhvervsudvalget til økonomiudvalget. Dermed er Centralforvaltningen sekretariat for både økonomiudvalget, der udstikker erhvervsstrategien og arbejdsmarkedsområdet, der via jobcentret er de lediges indgang til beskæftigelse.

Kolding Kommune har i de seneste mange år oplevet en af de største vækstrater i Danmark. Men hvis den vækst skal fastholdes, er der brug for at erhvervsstrategien og økonomien på arbejdsmarkedsområdet knyttes tættere sammen.

Nyt råd
Det nye Forebyggelses- og sundhedsudvalg overtager sundhedsopgaverne fra det nuværende Social- og Sundhedsudvalg. Her er fokus på at hjælpe de udskrevne patienter fra sygehuset og sørge for en god start for det nye sundhedshus, som bliver en realitet næste år, efter det blev besluttet ved budgetforliget.

Da erhvervspolitik flyttes til økonomiudvalget lægges Kultur og Fritid sammen i et udvalg. For at sikre, at samtlige partier er repræsenteret i alle udvalg, udvides det nye/sammenlagte Kultur- og Fritidsudvalg til 11 og Socialudvalget til ni medlemmer.

Som noget nyt opretter Kolding Kommune et Trygheds- og Trafiksikkerhedsråd, der skal sikre, at alle kan færdes trygt og sikkert i Kolding Kommune. Rådet skal modvirke organiseret kriminalitet, arbejde med trafiksikkerhed og mødes med politi, sygehus mfl.

I øvrigt viste en undersøgelse for nylig, at netop tryghed gør Kolding til et attraktivt sted at flytte til. Dette skal det nye råd arbejde videre at understøtte.

mou