Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Københavns største plejecenter genopbygges fra grunden

KØBENHAVN: De nuværende bygninger på Københavns største plejecenter Sølund fra 1980 er så slidte, at en renovering ikke kan svare sig, skriver Byens Ejendom. Det er baggrunden for nedrivning og nybyggeri af Det nye Sølund ved Sortedams Søen. 

Det nye Sølund skal rumme 360 plejeboliger, 23 tryghedsboliger til ældre samt 150 ungdomsboliger, hvoraf 20 er til unge med særlige behov. Dertil kommer daginstitutioner, fællesarealer og mikrobutikker i stueplan. 

Byggeriet gennemføres fra 2021-2026 og opføres i to hovedetaper. Boligselskabet SAB og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er hovedaktører. Og SAB og entrepenørvirksomheden Züblin har underskrevet en totalentreprisekontrakt på knap 800 mio. kr.

ka