DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Københavns rengørings-udbud lever videre
Foto: Colourbox

Københavns rengørings-udbud lever videre

Men flertal i Borgerrepræsentationen for at ændre udbudsstrategien, så større udbud fast forelægges til politisk behandling fremover

KØBENHAVN: Rengøringsudbuddet af kulturhuse og idrætanlæg fortsætter. Det blev slået fast på et borgerrepræsentationsmøde i går aftes, hvor Socialdemokraterne afviste SF og Enhedslistens forslag om helt at stoppe udbuddet og dermed en mulig udlicitering af området.

- Det ville være meget underligt at lægge et udbud ned, som man ikke kender resultatet af, siger Socialdemokraternes gruppeformand, Jesper Christensen.

Dog blev Socialdemokraternes ønske om, at når udbudsfristen er udløbet og buddene er kommet ind, så skal de til politisk behandling i udvalget, indfriet.

- Vi mener, at sagen bør belyses ved en udvalgsbehandling, hvor man har lejlighed til at få en redegørelse for, hvilke løn- og arbejdsvilkår og
organisationsændringer, der skulle ske, og hvilken økonomi der er i det, forklarer Jesper Christensen.

Blandet tilfredshed
Hos SF kalder Peter Thiele, der er medlem af Borgerrepræsentationen, udfaldet af afstemningen 'bedre end ingenting'. Han er glad for, at den endelige beslutning om, hvem der skal skrubbe gulve og pudse vinduer på kommunens kulturområder i sidste ende bliver bestemt politisk, men han havde håbet på, at udbuddet helt kunne stoppes:

- Jeg synes, det er synd, at der ikke har været mere opbakning til den aftale, vi har lavet med LO, Enhedslisten og S inden kommunalvalget om, at vi skal udlicitere og udbyde færre opgaver, og at kommunen skal tage et større ansvar, siger Peter Thiele.

SF kritiserer blandt andet udbuddet for at prioritere billigste pris over alt andet, og mener desuden, at potentialet for besparelser er overdrevet.

FOA: Løftebrud
Også fagforbundene har en stærk holdning til sagen. Men kritikken fra FOA og 3F er ikke kun møntet på det konkrete rengøringsudbud – forbundene har i lang tid været vrede over, at økonomiudvalget og forvaltningen har presset på for at udbyde rengøring til private firmaer.

Ifølge Ole Bach, redaktør af fagbladet KLS (FOA), er hovedstadens mange udliciteringer et brud på den aftale, som blandt andre nuværende overborgmester Frank Jensen (S) og LO Storkøbenhavn indgik i 2009 om at mindske udliciteringer i København.

- Det, vi opfatter som løftebrud, er, at man ikke mindsker, men tværtimod forøger udlicitering, og at det endnu ikke er lykkedes, at få presset S til at ændre opfattelse af det, siger Ole Bach.

På borgerrepræsentationsmødet var tre medlemsforslag til afstemning. Det ene forslag var stillet af S og SF, og går på at undersøge effekten af kommunens hidtidige udbud – det blev vedtaget.

De to andre forslag var stillet af SF og EL – om henholdvis standsningen af rengøringsudbuddet og at udbudsstrategien fremover bliver ændret, så større udbud fast forelægges til politisk behandling, at det sikres, at løn- og arbejdsvilkår ikke bliver forringet, og at der bliver taget større hensyn til csr. Sidstnævnte blev vedtaget.