Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København trækker bebudet tillidsmandsfyring tilbage

KORT NYT7. NOV 2019 7.15

KØBENHAVN: Som en del af en sparerunde i børne- og ungdomsforvaltningen havde København meddelt en fællestillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant og en stedfortrædende tillidsrepræsentant, at man påtænkte at afskedige dem. Der var tale om en HK'er og to Djøf'ere.

Det vakte stor undren hos både Djøf og HK, og HK Hovedstadens formand, Winnie Axelsen, skrev, at det truede den danske model, og at hun ville 'gøre alt for at få fyringen omstødt'. Det ser nu ud til at lykkes. Ifølge Politiken er fyringerne trukket tilbage, og kommunen reagerer altså på organisationernes reaktion. 

- Jeg kan som øverste ansvarlig for personalet selvfølgelig ikke leve med, at der breder sig et indtryk af, at vi prøver at komme af med vores tillidsfolk på et usagligt grundlag. Det har aldrig været tilfældet, men nu trækker vi varslet og starter dialogen med de faglige organisation på det grundlag, skriver børne- og ungdomsforvaltningens adminstrerende direktør Tobias Børner Stax i en mail til Politiken.

ibs

Læs Winnie Axelsens debatindlæg her.