København giver Intervare endnu en sidste chance
Intervare er Nemlig.coms moderselskab og har længe været under beskyldning for ikke at tilbyde ordentlige arbejdsvilkår.
Foto: Nemlig.com

Pålægger bod:
København giver Intervare endnu en "sidste chance"

Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt ikke at droppe samarbejdet med Intervare i denne omgang. I stedet har kommunen pålagt selskabet bod og vil tilbageholde betalinger, indtil selskabet retter ind.
21. SEP 2021 10.28

KØBENHAVN: Nemlig.coms moderselskab, Intervare A/S, får endnu en chance for at bringe arbejdsforholdene for de chauffører, der kører varer ud til svage borgere, i overensstemmelse med kommunens arbejdsklausuler. Det har et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttet.

- Vi er enige om at give dem en allersidste chance, siger Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester (SF) til Fagbladet 3F efter et udvalgsmøde mandag aften.

Konkret har selskabet fået frem til 1. november 2021 til at implementere en model, som Intervare selv har foreslået, for at efterleve kommunens krav. I store træk indebærer løsningen, at Intervare fremover vil benytte sig af større transportselskaber til udbringning af varer til kommunens borgere for at leve op til arbejdsklausulerne frem for som nu af små vognmandsfirmaer.

De små vognmandsfirmaer, har Intervare forsvaret sig med, var selvstændige erhvervsdrivende og derfor ikke omfattet af arbejdsklausulerne. En forklaring, Københavns Kommune ikke har accepteret, hvilket har været årsagen til konflikten, der startede i begyndelsen af sommeren.  

Opkræver bod og tilbageholder betaling

Udover at give Intervare en ny deadline for at leve op til kommunens krav har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet at pålægge selskabet daglig bod, indtil der er fremlagt tilfredsstillende dokumentation for, at man efterbetaler chaufførerne det beløb, som kommunens CSR-enhed vurderer, de har krav på.

Derudover blev det besluttet at tilbageholde månedlige vederlag af 400.000 kr. op til et samlet tilbagehold på 3,2 mio. kr., som en yderligere sanktion til at få selskabet til at efterleve kommunens krav. 

Ny sidste chance

Det er ikke første gang, Københavns Kommune har sat en deadline for, hvornår Intervare skal efterbetale chaufførerne. Senest havde kommunen sat en frist til 3. september til at indlevere dokumentationen. Den deadline overholdt Intervare, men kommunen var altså ikke tilfreds med det tilsendte. 

Derfor udtalte overborgmester Lars Weiss (S) fredag, at han forventede, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ville opsige kontrakten med Intervare. Det kom altså ikke til at ske i denne omgang. Udvalget holder dog fingeren på aftrækkeren.

"Samtidig forbeholder Sundheds- og Omsorgsudvalget sig ret til at ophæve kontrakten, hvis Intervare ikke fremadrettet loyalt medvirker til at oplyse sagen og retter op på tidligere overtrædelse af arbejdsklausulen, og/eller hvis Intervare ikke implementerer den ændrede forretningsmodel senest pr. 1. november 2021 som lovet," lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Da der er tale om en fælles kontrakt med Socialforvaltningen, skal beslutningen også behandles af Socialudvalget før en endelig beslutning kan træffes. Udvalget har sagen på dagsordenen onsdag.