Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København dropper Falck Hjemmepleje

Socialforvaltningen mener ikke, at Falck Hjemmepleje lever op til kontraktens forpligtelser. Falck erkender problemet
8. JAN 2012 13.40

KØBENHAVN: Falck Hjemme (FH) har over for kommunen erkendt, at de ikke har levet op til kontraktens krav. Det har især været krav til dokumentation og regnskab, som FH ikke har levet op til, men der har også været visse eksempler på, at borgere ikke er blevet orienteret om aflysninger, og at FH ved en fejl har sendt regninger for hjemmehjælp hos borgere, som de ikke besøgt.

Visitationschef Svend M. Svendsen ærgrer sig over at måtte indstille samarbejdet.

- Det kan være forstyrrende for borgerne at skulle have en ny hjemmehjælper, og det er selvfølgelig ærgerligt for de borgere, som har været glade for FH. Men det er klart, man som leverandør skal være professionel hele vejen rundt, hvis man vil arbejde for os og for skatteyderne. Det har FH ikke været i denne situation, og derfor er vi nødt til at opsige samarbejdet.

København overtager
Som udgangspunkt overtager kommunen opgaven selv, men borgere, som ønsker en anden leverandør, har mulighed for at vælge mellem de 12 leverandører, som kommunen har aftaler med.

Direktør i Falck Hjemmepleje, Palle Grøn Kjeldsen, tilslutter sig kommunens beslutning.

- Vi er meget kede af at skulle sige farvel til de københavnske borgere, som er glade for deres hjemmehjælpere fra FH - og det er heldigvis langt størstedelen. Vores fejl skyldes primært problemer i forbindelse med indkøring af et nyt IT-system, og indtil vi har implementeret vores nye system og kvalitetssikret vores organisation fuldt ud, er det en god løsning, at kommunen selv overtager hjemmehjælpen.

Falck har leveret social hjemmehjælp til 153 københavnere. I alt 3442 københavnere får social hjemmehjælp.

Foto: http://www.flickr.com/photos/rlarsen/5311657989/sizes/z/in/photostream/

lcl