Klagenævn: Uden hjul er campingvogn blevet til et udhus

KORT NYT9. JUN 2021 6.03

HOLBÆK: Ejeren af en ejendom på Orø har fået medhold i Planklagenævnet i en sag, hvor Holbæk Kommune havde pålagt ham at fjerne en uindregistreret campingvogn på ejendommen.

Klagenævnet forholder sig ikke til kommunens afslag på at give landzonetilladelse til at opstille campingvognen. Men fordi ejeren efterfølgende har fjernet hjul, bremser og træktøj og placeret vognen på betonfundamenter, er nævnet enig med klageren i, at vognen nu er at betragte som et udhus og derfor er omfattet af undtagelsesbestemmelser i planlovens §36, så den ikke kræver landzonetilladelse.

Kommunen har henvist til, at nævnet i en tidligere sag om en skibscontainer har fastslået, at den med sit visuelle udtryk ikke kunne sidestilles med et udhus. Men det er ikke tilstrækkeligt til at begrunde, at en campingvogn uden hjul og træktøj heller ikke kan, afgør nævnet, som ophæver kommunens påbud.

Se afgørelsen.