dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

KL: Lukkeliste for forbrændingsanlæg bliver kun midlertidig

Affaldsforlig gav KL et halvt år til at udpege, hvilke forbrændingsanlæg der bør lukke. KL stiller betingelser.

Før regeringens affaldsforlig kom i hus i juni, måtte klimaminister Dan Jørgensen (S) i sidste omgang opgive planen om at fjerne kommunernes monopol på affaldsforbrænding.

I stedet enedes partierne om at bede KL lave en konkret plan for, hvilke forbrændingsanlæg der skal lukkes for at fjerne en tredjedel af forbrændingskapaciteten frem mod 2030. Med en række betingelser, blandt andet at de miljømæssigt dårligste anlæg skal lukkes, at der skal sikres en effektiv fordeling af affaldsmængderne mellem anlæggene, og at der ved lukning skal findes alternativt varmegrundlag.

KL fik frem til 1. januar til at komme med en liste. I modsat fald bliver der fri konkurrence og øgede miljøkrav.

Færdig liste næste sommer

KL's bestyrelse holdt møde torsdag, og herfra melder man klar til at lave listen, men på visse betingelser, siger KL's næstformand Martin Damm (V) til Danske Kommuner.

– Vi kan godt lave en foreløbig liste til 1. januar. Men den skal underkastes en politisk proces, og det skal der være tid til. Der er en helt masse processer rundt omkring, og derfor kan vi ikke lave en endelig liste før sommeren 2021. Det kræver noget knofedt, og det bliver ikke nemt, siger han.

Derudover ønsker KL, at kommunerne holdes skadesløse økonomisk - også udover de 200 mio. kr., som blev afsat i aftalen. Og endelig ønsker sikkerhed for, at kommunerne beholder den afgørende indflydelse i affaldsselskabernes bestyrelse, og at fordelingen af affaldet bliver aftalebaseret.