DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
KL har syv bud på, hvordan ældreplejen bliver bedre
Sparring og feedback skal være en større del af hverdagen i ældreplejen, fastslår KL.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

KL har syv bud på, hvordan ældreplejen bliver bedre

Obligatoriske bestyrelser og flere penge til uddannelse og ledelse er blandt KL's ønsker til fremtidens ældrepleje på Ældretopmøde.

I dag og i morgen holder sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), Ældre Sagen, FOA og KL ældretopmøde, hvor man diskuterer, hvordan ældreplejen kan nytænkes og blive bedre.

Med til topmødet har KL et katalog med syv forslag. De er - forkortet og omskrevet: 

Større fokus på rekruttering og uddannelse i en tid, hvor mange medarbejdere går på pension, og sosu-uddannelserne har vigende optag og stort frafald. Der bør afsættes midler til at styrke praktikken, og korte kurser skal omskole andre faggrupper til et job i ældreplejen.

Styrkelse af det sundhedsfaglige, så medarbejderne forstår, hvor alvorligt fx væsketab og urinvejsinfektioner kan være. Der bør udbydes praksisnær uddannelse til alle relevante medarbejdere.

Obligatoriske bestyrelser, som får indflydelse på dagligdagen på samme måde, som man kender det fra fx skoler. De skal ikke kun bestå af brugere af pårørende, da der ofte er stor udskiftning, men også ressourcepersoner fra lokalområdet.

Lederen tættere på dagligdagen, så lederen er synlig, og faglig feedback og sparring bliver en større del af hverdagen, også aftener og nat. Der bør afsættes midler til at ansætte flere ledere og til videreuddannelse, og medarbejdere, der svigter, skal ikke kunne få job i plejesektoren igen.

Sparring i hverdagen, så de forskellige medarbejdergrupper lærer af hinanden. Gode, faglige metoder bør udbredes langt mere systematisk.

Tættere samarbejde med visitationen, så viden fra hverdagen indgår i vurderingen af borgernes behov.

Ny tilsynsmodel, så det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet lægges sammen og får mere fokus på læring og refleksion.

Det er nødvendigt at finde nye veje, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

- Vi skal huske på, at vi på mange måder har en ældrepleje, som fungerer rigtig godt. Og så skal vi arbejde på at rette op de steder, hvor vi ikke kan være tilfredse. Det handler om at udfordre gamle vaner og fastlåste kulturer og strukturer, der binder ressourcerne op på det forkerte og tager tid fra det væsentligste – nemlig medarbejdernes og ledernes nærvær med de ældre, siger han.

Find pjece med KL's syv forslag her.