DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

KL: God reform - men drop rigide proceskrav

KL-formand er tilfreds med, at det er lykkedes regeringen, V, K og LA at nå til enighed om en reform af førtidspensions- og fleksjob
1. JUL 2012 21.39

Reformen skal træde i kraft 1. januar 2013 og giver et provenu på 1,9 mia. kr., der blandt andet skal bruges til forskning og uddannelse.

- Det er en god reform, der kan medvirke til at flytte personer fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet. Det er godt for både samfundet og den enkelte, som kan få et rigere liv. Et tab af arbejdsevne betyder ikke nødvendigvis, at man ikke på et senere tidspunkt kan arbejde igen, og derfor er det helt galt at tilkende varige ydelser til unge, siger KL's formand Erik Nielsen (S).

KL har tidligere efterlyst arbejdsmarkedsreformer for at sikre velfærden. Allerede i august 2010 anbefalede KL, at der skulle indføres udviklingsforløb i stedet for førtidspension for de unge, og at der skulle ske en målretning af fleksjobordningen.

Har taget forskud
- Kommunerne har allerede taget forskud på reformen. Kurven er knækket, så der i dag tilkendes færre førtidspensioner end for blot et par år siden. Mange kommuner har for alvor taget fat på opgaven med at sikre en helhedsorienteret indsats, der har til formål at hjælpe dem i uddannelse eller arbejde. Og reformen sikrer en endnu bedre ramme om dette arbejde for de allermest udsatte unge, siger Erik Nielsen.

Reformen indeholder nye ressourceforløb, som skal erstatte førtidspension for personer under 40 år, men der kan dog fortsat tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at der fx ikke er andre alternativer end førtidspension. I 2020 vil der være afsat 1,2 mia. kr. om året til ressourceforløb. Et beløb, der stiger til 1,4 milliarder på lang sigt.

Der skal også etableres rehabiliteringsteams i alle kommuner, der skal sikre, at den enkelte borger får en helhedsorienteret indsats. Kommuner og regioner skal etablere et samarbejde, hvor kommunerne skal finansiere udgifter til regionens rådgivning.

Ser frem til drøftelser
- Kommunerne er meget enige i målet om, at borgerne skal sikres en helhedsorienteret indsats. Og vi forventer, at det er det, vi vil blive målt på. Jeg går dog ikke ud fra, at aftalen skal forstås således, at kommunerne skal bruge alle de afsatte midler til ressourceforløb på at købe rådgivning hos regionen. Rigide proceskrav som dette skal luges ud, inden aftalen omsættes til lovgivning. Der skal være mulighed for at skræddersy indsatsen til den enkeltes behov, hverken mere eller mindre. Og med dette udgangspunkt ser KL frem til de kommende drøftelser med regeringen, siger Erik Nielsen.

Aftalen indeholder en ny fleksjobordning, som er mere fleksibel og indeholder incitamenter til at arbejde mere, hvis arbejdsevnen forbedres og giver mulighed for at personer, der kun kan arbejde meget få timer om ugen kan rummes i fleksjobordningen.

- Vi har peget på, at tab af arbejdsevne ikke nødvendigvis er permanent for alle. Nu bliver der indbygget incitamenter i fleksjobordningen til at arbejde mere, hvis arbejdsevnen forbedres, og det er vi tilfredse med, supplerer Erik Nielsen og konstaterer, at KL nu ser frem til at få præciseret aftalens økonomiske forudsætninger.

ka