dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
KL glad for ændringer af sociallov

KL glad for ændringer af sociallov

KL er tilfredse med regeringens forslag om at skrive retten til at tage økonomiske hensyn og at fastlægge serviceniveauer ind i loven

Af Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

Efter forsinkelser pga. valget til Folketinget er regeringen nu ved at udmønte den del af sidste års økonomiaftale, der handler om det specialiserede socialområde. Og KL er tilfreds med alle dele af regeringens udspil, fremgår det af foreningens høringssvar.

Lovforslaget skal både gøre det mere klart, hvad rammerne er for kommunernes arbejde med at fastlægge lokale serviceniveauer på området. Herudover skal det skrives ind i serviceloven, at kommunerne skal basere deres afgørelser på både faglige og økonomiske hensyn. For det tredje styrkes de juridiske kompetencer i de sociale nævn.

Som et tillæg til sidste års økonomiaftale har regeringen også besluttet at ændre refusionsordningen for særligt dyre anbringelser og anbringelser af større søskendeflokke. Også den del er KL glad for.