Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialministeren: Fire børn er en stor søskendeflok

Socialministeriet har sendt et lovforslag til høring, der bl.a. udmønter ændringer af finansieringen på anbringelsesområdet. Fire børn og derover defineres som en stor børneflok og skal give kommunerne højere refusion
17. FEB 2012 12.51

Af Lærke Cecilie Lindegård og Kim Rosenkilde Nielsen

Socialminister Karen Hækkerup (S) har tidligere bebudet, at hun ønskede at ændre finansieringen for særligt dyre enkeltsager og situationer, hvor en kommune står med en større søskendeflok, der skal anbringes.

- Jeg lægger op til, at vi skal have ændret på finansieringen for at sikre, at der ikke er nogen børn, som ikke får den rigtige hjælp, fordi kommunen skal spare, sagde Karen Hækkerup i et interview med avisen Kommunen i starten af 2012.

Og nu er lovforslaget sendt i høring. 'Regeringen vil foreslå, at der indføres en højere refusion, når kommunerne står overfor f.eks. at skulle anbringe store søskendeflokke uden for hjemmet, idet det kan medføre en betydelig belastning af den enkelte kommunes økonomi', lyder det ordret i det fremførte forslag.

Med ordningen sikres kommunerne refusion på 25 pct. for den del af de samlede udgifter til de anbragte børn, der overstiger 710.000 kr. årligt og 50 pct. for den del af de samlede udgifter, der overstiger 1.420.000 kr.

Refusionsordningen træder i funktion, når én kommune anbringer børn fra en husstand og det samlede antal anbragte børn fra husstanden udgør fire eller flere børn. De udgifter, der kan medregnes, er alle udgifter til foranstaltninger efter serviceloven ift. de anbragt børn, dvs. ikke kun udgifterne til anbringelserne.

Lovforslagets øvrige fire punkter er en udmøntning af økonomiaftalen for 2012 ift. det specialiserede socialområde. Det drejer sig om en ændring af Serviceloven, hvor kommunernes ret til at tage økonomiske hensyn understreges, samtidig præciseres mulighederne for at fastsætte lokale serviceniveauer på området. Herudover skal de sociale nævn styrkes med juridisk ekspertise, og der sættes grænser for, hvor gamle betalingskrav kommuner og regioner må sende på området.

Foto: http://www.flickr.com/photos/vauvau/3434163965/