Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kampen om en ny Ring 5 omkring hovedstaden fortsætter

Nu kæmper Allerøds borgmester, Erik Lund (K) mod, at den nye trafikforbindelse føres gennem hans kommune. Han mener, at placeringen af nyt hospital i Nordsjælland må få afgørende betydning for linieføringen
16. MAJ 2011 11.11

ALLERØD: Hvis der er hold i forlydender om, at Miljøministeren og Hillerød Kommune har indgået aftale om placering af det nye Nordsjællandske hospital ved Overdrevsvej, må det nødvendigvis få afsmittende effekt på hele diskussionen om en kommende Ring 5, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Det nye sygehus skal være hospital for hele Nordsjælland. Derfor er det oplagt, at trafikale ringforbindelser, som skal forbinde Helsingør med Hillerød og Frederikssund og videre sydpå, må gå forbi hospitalet.

Det må betyde, at Overdrevsvej bliver den nye Ring 5. Dermed er Sandholmgårdsvej gennem Blovstrød og Nymøllevej helt ude af billedet sammen med hele spørgsmålet om tunnel under Mølleådalen.

- Konsekvensen må være, at transportkorridoren gennem Allerød Kommune er stendød. Det forventer jeg helt klart kommer til at fremgå af det udredningsarbejde, som forgår i Miljøministeriet og Transportministeriet, og som vi senest har fået lovning på, bliver offentliggjort i denne måned, siger Erik Lund..

Det vil betyde en stor lettelse for de mange lodsejere i Allerød Kommune, som så slipper for de mange bindinger og indskrænkninger i deres råderum, fordi deres ejendomme har været omfattet af transportkorridoren.

- Det betyder også helt nye muligheder for udvikling af Allerød Kommune. Ophævelse af transportkorridoren betyder, at vi kan planlægge for en ny station ved Borupgård, og dermed gøre hele erhvervsområdet stationsnært og samtidig udvide området uden begrænsninger af hensyn til tværforbindelser. Den nye station bliver alene en S-togsstation.

- Hvis forlydenderne er rigtige, giver det os helt nye muligheder og større frihed i den fremtidige planlægning af Allerød Kommune. Men vigtigst af alt slipper vi for nye trafikanlæg med de konsekvenser i form af støj, ødelæggelse af miljøværdier mv.

- Jeg er dog stadig på det rene med, at der er behov for trafikale ringforbindelser i Hovedstadsområdet for at fremme en dynamisk udvikling til gavn for os alle, og for at løse nogle af de trængselsproblemer, som mange af os oplever på f.eks. Hillerødmotorvejen morgen og aften, siger borgmesteren.

Ringforbindelserne skal lægges der, hvor der er størst behov for dem, og derfor må det være sådan, at når hospitalet placeres ved Overdrevsvej, så følger transportkorridoren med. Ellers er der ikke sammenhæng i planlægningen, er altså holdningen i Allerød.

mou