Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
De ti omdiskuterede kæmpesommerhuse ligger i området ved det gamle Marielyst Feriecenter.
Foto: Lars Laursen, Biofoto/Ritzau Scanpix

Kæmpesommerhuse bliver stående og skal nu lovliggøres juridisk

I Guldborgsund Byråd faldt stemmerne 15-14, da det torsdag aften blev vedtaget, at ti sommerhuse skal lovliggøres juridisk og ikke fysisk.

GULDBORGSUND: Torsdag aften satte byrådet i Guldborgsund Kommune et midlertidigt punktum i sagen om de ti kæmpesommerhuse i Marielyst, der blev bygget i strid med lokalplanen. Et smalt flertal på 15 bestående af Guldborgsundlisten og Venstre ud af det 29 mand store byråd, stemte et ændringsforslag igennem. Det indebærer, at der nu skal ske en juridisk lovliggørelse af sommerhusene, så de nu kan blive stående.

Ændringsforslaget, som Venstre sammen med Guldborgsundlisten kom med på selve dagen, lyder på, at der skal laves en fælles lokalplan for hele området. Lokalplanen skal deles op i to delområder med krav og bestemmelser, der kan være forskellige alt efter område, men skabe en fælles enhed, lød det fra Ole K. Larsen (V). Forslaget indeholdt flere tiltag og krav til den lokalplan, der nu skal laves.

Fra hele byrådet lød det, at det var en ærgerlig sag, de skulle behandle, som ingen kan vinde på. Fra Jens Erik Boesen (Guldborgsundlisten) lød det, at det er en konsekvens af en gammel lokalplan, og at der er brug for en ny bevarende lokalplan.

- Det er ikke kun ønskeligt at revidere lokalplanen. Det er bydende nødvendigt, lød det fra Jens Erik Boesen på byrådsmødet.

Skaber præcedens

På mødet gik bølgerne højt, og på trods af, at flere påpegede at processen og den hidtidige debat havde været ufin, flød det alligevel med beskyldninger. Fra mindretallet lød der især kritik af, at Guldborgsundlisten og Venstre ikke havde inddraget dem mere, at de fra behandlingen af byggesagen havde ignoreret advarsler og forespørgsler, og at partierne ikke havde modtaget ændringsforslaget før byrådsmødet, så de kunne nå at læse det. Fra den anden side lød det, at det ikke passede, at de ikke var blevet inddraget, men at de ikke har ville tage ansvar.

I debatten om selve forslaget, lød det fra mindretallet, der bestod af S, DF, SF og EL, at man ikke ville have en juridsk, men en fysisk lovliggørelse i kraft af nedrivning af sommerhusene. På vegne af Socialdemokratiet talte byrådsmedlem Simon Hansen for den fysiske lovliggørelse med henvisning til, hvilken præcedens en juridisk lovliggørelse vil skabe.

- Hvis man ikke kan stole på kommunens lokalplaner, så kommer vi ud på et skråplan, hvor borgerne kan have en forventning om kommunal tilgivelse, hvis projekterne går videre, end planerne tillader, sagde Simon Hansen.

Netop tilliden til kommunen og hensynet til områdets sommerhuse blev der sat fokus på. Enhedslistens Bente Lerche-Thomsen lagde i den forbindelse vægt på retssikkerheden, og at kommunen skal overholde loven, såvel som borgerne skal.

- I Enhedslisten mener vi ikke, at vi skal gøre det ulovlige lovligt ved at tilpasse en nu gældende lokalplan. Det strider imod alle princippet for retsikkerhed, sagde Bente Lerche-Thomsen.

Kan forvente retssag

Sagen om hvorvidt at kæmpesommerhusene er i strid med lokalplanen har stået på længe, og naboerne var hurtigt ude med kritik af tilladelsen til byggeriet. I januar afgjorde Planklagenævnet, at sommerhusene ikke var inden for lokalplanens rammer, og at der skulle ske en lovliggørelse. Siden da har byrådets partier kæmpet om, hvordan det skulle foregå.

I et brev til byrådet var bygherren Skanlux ude med en kritik af kommunen, og at de havde givet oplysninger til Planklagenævnet, der ikke var retvisende. Derudover stillede firmaet kommunen en erstatningskrav på 50 mio. kr. i udsigt, hvis husene skulle rives ned. Men det ser nu ikke ud til at blive aktuelt.

Men kommunen kommer nok alligevel ikke helt ud af sagen lige med det samme. Hos naboerne, der startede hele sagen, har der ikke været tilfredshed at spore. De har rejst en retsag mod kommunen, og naboernes advokat Stine Kalsmose Jakobsen slår over for kommunen.dk fast, at retsagen om nedrivningen af alle de ti kæmpesommerhuse vil fortsætte, hvis byrådet vil have en juridisk lovliggørelse, hvilket nu er sket.

Det vedtagne ændringsforslag indeholder blandt andet, at:

  • der skal etableres en fælles ejerforening for området, der skal administrere og regulere fællesarealerne.
  • der skal i området nedsættes en følgegruppe for arbejdet med lokalplanen.
  • der på grundene ikke må være nogen udendørs spabad.
  • der skal laves en beskyttende lokalplan for den gamle del af området.
  • der skal laves en beplantningsplan.
  • der i lokalplanen skal tages stilling til vejforhold, hastighed, belysning og indførsel af en norm for antal parkeringspladser.