Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ingen åbne standarder i denne omgang

Konklusionen på et møde mellem videnskabsministeren og it-ordførerne betyder, at der ikke stilles obligatoriske krav til det format, som offentlige myndigheder sender redigerbare dokumenter i
1. APR 2011 8.41

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) har onsdag holdt møde med Folketingets it-ordførere på baggrund af en indstilling fra Ekspertudvalget om åbne standarder. Konklusionen på mødet betyder, at der ikke stilles obligatoriske krav til det format, som offentlige myndigheder sender redigerbare dokumenter i, oplyser ministeriet.

Offentlige myndigheder vil fortsat være forpligtede til at kunne modtage dokumenter fra borgere og virksomheder i alle udbredte formater, herunder ODF og OOXML, ligesom offentlige myndigheder fortsat skal sende dokumenter til borgere og virksomheder i formatet PDF/A-1.

Med beslutningen om ikke at gøre dokumentformaterne OOXML og ODF obligatoriske følger videnskabsministeren således ekspertudvalgets indstilling om, at standarderne på nuværende tidspunkt ikke er modne nok.

Som følge af beslutningen vil ekspertudvalget om åbne standarder blive nedlagt. Fremadrettet vil standarderne blive holdt under observation af IT- og Telestyrelsen, som løbende vil vurdere standardernes modenhed med inddragelse af relevante eksperter, hvor det vurderes at være nødvendigt.

Videnskabsministeren og it-ordførerne vil løbende følge udviklingen i standardernes modenhed på baggrund af en vurdering fra IT- og Telestyrelsen og er samtidig opmærksomme på de muligheder og perspektiver, som cloud-computing har på området, og betydningen af denne udvikling vil få særligt fokus i det videre arbejde.

ka
________________________________________