Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I orden fortsat at holde byrådsmøder uden tilhørere

Indenrigsminister Astrid Krag (S) forlænger corona-regler for by- og regionsråd. Men der skal transmitteres eller offentliggøres lyd eller video kort efter møderne.

Indenrigsminister Astrid Krag (S) har forlænget den bekendtgørelse, der gør det muligt for kommuner og regioner at fravige de almindelige regler, der er for møder i byråd og regionsråd. Det sker på grund af den fortsatte smitte med covid-19 i samfundet, lyder det fra ministeriet.

- Vi skal beskytte både lokalpolitikere, embedsmænd og de borgere, der vil følge med i lokalpolitik, mod coronasmitte. Smitten er fortsat hos os, og derfor skal det også fortsat være muligt at holde møder med den nødvendige afstand og at tage særligt hensyn til risikogrupper. Med covid-19-reglerne kan man lokalt finde de bedste løsninger. Det skal fortsat foregå på en måde, hvor det er muligt at følge med i, hvad der foregår, siger Astrid Krag.

Det betyder, at byråds- og regionsrådsmøder fortsat kan holdes, uden at offentligheden får adgang. Der skal dog enten transmitteres fra mødet, eller en lyd- eller videooptagelse skal offentliggøres hurtigt efter at mødet er slut.

Hvis et byråds- eller regionsrådsmøde skal foregå over telefon eller video, skal det besluttes i enighed. Borgmesteren eller regionsrådsformanden kan dog tillade, at et eller flere medlemmer deltager via en video- eller telefonforbindelse.

Bekendtgørelsen, der gør det muligt at fravige de almindelige regler, vil efter planen blive ophævet den 1. januar 2021, men Indenrigsministeriet vil løbende vurdere, om behovet for bekendtgørelsen er til stede.

ka