I 42 sager har speciallæger misbrugt overenskomst med regionerne
I næsten halvdelen af sagerne, er det patienter, der har gjort regionerne opmærksomme på, at lægerne har registreret konsultationer og operationer, der ikke har fundet sted.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

I 42 sager har speciallæger misbrugt overenskomst med regionerne

Siden 2012 har speciallæger tilbagebetalt 27 mio. kr. fra honorarer for opdigtede ydelser og misbrug af deres overenskomst med regionerne.
19. JUL 2021 7.08

Honorar for ydelser hos en død patient, opdigtede operationer og konsultationer, og opkrævning for kosmetiske operationer både hos sygesikringen og hos patienten. Listen er lang over misbrug af overenskomsten mellem landets regioner og speciallæger.

En aktindsigt til TV2 Fyn hos Speciallægelandssamarbejdsudvalget, der fungerer som ankeinstans for regioner og speciallæger i regionerne, viser, at danske speciallæger har betalt over 27 mio. kr. tilbage til regionerne som følge af misbrug og misforståelser af overenskomsten. Der er tale om i alt 42 sager siden december 2012. Seks af sagerne drejer sig om beløb på over en mio. kr. I 14 af sagerne er beløbene på mindst 100.000 kr.

Tallene kommer i kølvandet på, at TV2 Fyn i den seneste tid har afsløret en af de største svindelsager på lægepraksisområdet vedrørende et lægepar fra Svendborg, der menes at have svindlet for op mod 1,8 mio. kr. Lægeparret har erkendt svindel og indgået forlig for 1,1 mio. kr., men er politianmeldt af Region Syddanmark og har fået frataget retten til at drive egen lægepraksis fra september.

Sendte regning for død patient

Seks af de 42 sager er fra Region Syddanmark, fire sager fra Sjælland og 32 sager fra Hovedstaden. Midtjylland og Nordjylland har ikke haft sager i de ni år, hvor regionerne har registreret misbrug af overenskomsten. I op mod halvdelen af tilfældene er regionerne blevet gjort opmærksom på misbrug af overenskomsten af almindelige borgere, der har tjekket ydelserne på sundhed.dk.

Flere af borgerne har reageret på, at lægerne har trukket regionen for konsultationer og operationer, som aldrig har fundet sted, kosmetiske operationer, som patienten også selv har betalt for, og i et enkelt tilfælde blev en regning i 2013 efterfølgende afvist af regionen, fordi patienten var død i 2010.

I de fleste sager pålægges lægerne kun at betale de for meget betalte beløb tilbage, enkelte får en advarsel eller misbilligelse af udvalget. Kun i to tilfælde har en speciallæge fået en bod. I det ene tilfælde på 10.000 kr., i det andet 25.000 kr. En lang række sager vedrører såkaldt analogisering, hvor læger uretmæssigt har taget betaling for ydelser, der ikke er omfattet af overenskomstens takstliste.

mh