22 sager på ti år om problemer med lægers afregning

KORT NYT21. MAJ 2021 11.15

I Svendborg er et lægepar anmeldt for falske faktureringer og ydelser for op mod 1,7 mio. kr. Selvom der er tale om et særligt højt beløb, så er sagen om snyd med lægernes afregning ikke et enkeltstående tilfælde. Over de seneste ti år har der været 22 ankesager vedrørende lægers honorering. Det skriver TV2 Fyn på baggrund af en aktindsigt i Landssamarbejdsudvalget, der afgør sagerne.

I en af de største af sagerne, har der skullet tilbagebetales 255.000 kr. Der har været større sager, men dem har Landssamarbejdsudvalget ikke oplyst. De 22 sager vedrører bl.a. tilbagebetaling for konsultationer, regninger og korrektion af regninger. Der er i sagerne også blevet uddelt bøder for op til 20.000 kr., men det er kun i sagen fra Svendborg, der er blevet frataget ydernumre.

Flere sager drejer sig om, hvordan overenskomsten på området skal fortolkes, og hvis der er uenighed i Landssamarbejdsudvalget, der består af læge-, regions- og KL-repræsentanter, frafalder sagerne og risikoen for sanktioner, selvom det ville have været berettiget. Ifølge regionsrådsmedlem i Syddanmark Morten Weiss-Pedersen (K) går det ud over retssikkerheden, at læger på den måde kan slippe for straf og bøder. Han mener, man burde kigge på Advokatnævnet, deres struktur og konsekvenser, hvor der slås hårdere ned på snyd med offentlige midler.

mh