DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Husk nu at tale med alle de anbragte børn

Husk nu at tale med alle de anbragte børn

Social- og integrationsministeriet har sammen med KL udarbejdet ti anbefalinger til bedre tilsyn med opholdssteder for anbragte børn og unge
30. MAR 2012 7.05

To nye undersøgelser fra Ankestyrelsen viser, at der stadig er mangler i tilsynet med de anbragte børn. KL og Social- og Integrationsministeriet har - bl.a. på den baggrund - udarbejdet ti anbefalinger, som skal styrke tilsynet. Med anbefalingerne og de tilhørende støtteredskaber følges der op på tilsynsaftalen mellem KL og ministeriet fra december.

Undersøgelserne viser, at der stadig er mangler i forhold til tilsynet med de anbragte børn. For eksempel får kun 45 pct. af de anbragte børn i plejefamilier de to årlige tilsynsbesøg, som loven kræver, og kun i 59 pct. af besøgene bliver der talt med barnet.

Undersøgelserne viser dog samtidig, at mange kommuner har lokale retningslinjer for tilsynet, selvom dette ikke er lovkrav.

Anbefalingerne kommer i forlængelse af en generel oprustning på området. Kommunerne arbejder bl.a. med at sørge for, at plejefamilier får den lovpligtige grunduddannelse i at være plejefamilie og mindst to hele efteruddannelsesdage årligt, at kommunerne arbejder med at kunne dokumentere arbejdet og indsatser, der virker over for udsatte børn og unge.

Anbefalingerne udsendes til alle landets kommuner og lanceres sammen med en række redskaber på en tilsynsportal, så kommunerne kan få konkret støtte i arbejdet med at forbedre kvaliteten af tilsynet med de anbragte børn.

ka