Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kvaliteten i botilbud er kommunernes ansvar

- Den seneste tids omtaler af steder, hvor fagligheden ikke er i orden, må få socialministeren til at minde kommunerne om det ansvar, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen
29. FEB 2012 19.55

Uddannet personale og en stærk socialpædagogisk faglighed bør være det væsentligste kriterium, når kommuner godkender tilbud til børn og unge. Kvaliteten af den socialpædagogiske indsats bør i hvert fald være et krav på linje med ordentlig økonomi, når et opholdssted for udsatte børn og unge skal godkendes. Det skal sikre, at man har sikkerhed for, at de anbragte børn og unge får en ordentlig behandling.

Det mener Socialpædagogerne.

- Der er noget der tyder på, at nogle kommunerne sløser med det ansvar, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Han er derfor glad for, at socialminister Karen Hækkerup (S) har taget initiativ til en reform af tilsyn og godkendelses-procedurer af botilbud. Han peger på, at hun derfor med god mening i samme ombæring kan minde kommunerne om, at ansvaret for at sikre en forsvarlig faglighed og uddannet personale påhviler dem:

- Det er fantastisk vigtigt, at kommunerne lever op til deres ansvar, når de godkender opholdssteder - herunder det ansvar de har for, at sammensætningen af de ansatte og de uddannelsesmæssige kvalifikationer, der er på stedet, kan håndtere de typer af opgaver, som stedet er godkendt til at kunne håndtere, siger Benny Andersen.

Men Socialpædagogerne, mener også at ansvaret kan hjælpes på vej.

- Det er naturligvis også en opgave for den anbringende kommune, at sikre at der er tilstrækkeligt med uddannet personale på det opholdssted, som kommunen vælger til den dreng eller pige, der har behov for en særlig støtte. Her kunne tilbudsportalen være mere hjælpsom, end den er.

- Jeg synes det skal være et krav, at de anbringende kommuner kan se, hvor mange uddannede et opholdssted har ansat. Det kan de ikke i dag. Alternativt må socialministen gå ind med minimumsbestemmelser og sikre, at et opholdssted ikke kan modtage børn og unge, hvis der ikke er en defineret andel af uddannet personale på stedet, til føjer Benny Andersen.

mou