Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udvalgsformand til minister: - Hjælp os med at håndtere Granhøjen

Odsherred er løbende udfordret med tilsynet af den store private socialpædagogiske virksomhed Granhøjen - blandt landets største
19. DEC 2011 10.51

Af Knud Abildtrup

ODSHERRED:
Socialminister Karen Hækkerup (S) bliver nu draget ind i Odsherred Kommunes anstrengelser med at føre tilsyn med en af landets helt store socialpædagogiske virksomheder, Granhøjen.

Udvalgsformand Michael Kjeldgaard skriver bl.a. til sin partifælle, Rasmus Horn Langhoff, der er valgt på egnen og selv med i Socialudvaget i Folketinget:

'Kære Rasmus. I Odsherred ligger der en stor privat socialpædagogisk virksomhed, som hedder Granhøjen. Det er angiveligt Danmarks største af sin art. Vores kommune fører tilsyn med de af virksomhedens selskaber, hvor der er lovmæssigt krav herom. Alene virksomhedens størrelse og kompleksitet gør, at vi som kommune løbende er udfordret.

I første halvår 2010 reviderede og opkvalificerede vi rammerne for at udføre tilsynet. Rammerne blev efterfølgende godkendt af KL.

I efteråret 2011 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at opnormere den kommunale tilsynsenhed med en fuldtidsmedarbejder. Såvel det tidligere Vestsjællands Amt, tidligere Nykøbing-Rørvig kommune og nu Odsherred Kommune har gennem tiderne være udfordret i opgaven med at føre tilsyn og godkende rammerne for virksomheden.

Det er min opfattelse, at udfordringerne fortsat vil være gældende i fremtiden. Virksomheden Granhøjen har kontinuerligt gennem sin levetid været i mediernes søgelys. Som fremhævet i Nordvestnyt d. 12. december 2011 råder virksomheden over mange forskellige selskaber, som Granhøjen hvert år udleder et millionoverskud fra. Jf. avisens artikel mv. er modellen med at tjene penge på psykisk syge og skrøbelige mennesker, ikke blot en god forretning, men også fuldt ud lovlig.

Gottom, Twilling og Mator
Jeg finder det problematisk, at man som privat virksomhed kan tjene store beløb på psykisk syge og handicappede borgere og at det samtidig er skatteborgerne, der må betale.

Jeg vil på denne baggrund anmode dig om, at rejse spørgsmålet for ministeren, med henblik på at gennemgå reglerne, for hvor meget og i hvilket omfang, private institutioner kan drive forretning på de sociale tilbud og foranstaltninger.'

Nordvestnyt beskriver, hvordan ægteparret bag Granhøjen, Grete og Torsten Mikkelsen, har tre ejendomsselskaber, Gottom, Twiling og Mator.

Gottoms egenkapital fra det forrige regnskabsår til det nye vokset med en halv million kroner og er nu på 34,0 mio. kr. Twillings egenkapital er steget fra 7,3 mio. kr. til 9,1 mio. kr., mens Mators egenkapital er faldet fra 17,6 mio. kr. til 14,4 mio. kr.

I en nylig TV2-udsendelse - Operation X - blev huslejer fra bosteder til Granhøjens ejendomsselskaber vurderet til at ligge væsentligt over markedslejen i kommunen - og efterfølgende nedsat. Kommunen havde ikke selv opdaget den høje leje.

Nu er huslejerne på samme niveau
På sin hjemmeside oplyser Granhøjen, at botilbuddene har nogle af landets laveste takster, og at hslejen for Granhøjens boliger svarer samlet set til markedsleje.

Granhøjen mener sig Operation X udsat for bevidst grov manipulation, når der i programmet kun fremhæves en kvadratmeterpris på ca 1.200 kr. for to specifikke ejendomme og ikke gennemsnittet:

- Man skal se huslejerne i en sammenhæng. Nogle huslejer er naturligvis betydeligt lavere end dem, der bliver fremhævet i programmet. Samlet er kvadratmeterprisen på mindre end 750 kroner per kvadratmeter, hvilket svarer til markedslejen for området, siger administrationschef Bodil Svare.

Ti nordvestnyt har Bodil Svare forklaret, at Granhøjen allerede før udsendelsen sammen med tilsynet tog initiativ til at justere huslejerne, så de fra 2012 er på samme niveau.