Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bosteder skal ses efter i sømmene

KL og social- og integrationsministeren sætter nu ind for at sikre højere kvalitet i tilsynet med anbringelsessteder for børn
8. DEC 2011 15.47

En række dårlige sager i pressen om dårligt tilsyn af anbringelsessteder får nu konsekvenser. KL og social- og integrationsministeren er blevet enige om at henvende sig til samtlige kommuner og opfordre dem til hurtigst muligt at foretage et eftersyn af tilsynsopgaven.

Og samtidig vil KL opfordre kommunerne til at styrke deres tilsynsarbejde ved, at flere kommuner går sammen i klynger og laver tilsyn. Det skal bl.a. sikre, at tilsynet får den tilstrækkelige volumen og faglighed.

- Der er tydeligvis private opholdssteder for udsatte børn og unge, hvor kvaliteten ikke er god nok. Det er uacceptabelt. Vi vil nu stille os i spidsen for et bedre og skærpet tilsyn. Jeg er sikker på, at der i kommunerne er opbakning til, at vi nu i fællesskab skal vise, at vi kan kvalitetssikre opgaven og gå sammen om at sikre tilstrækkelig faglighed, siger KL's formand, Jan Trøjborg (S), og advarer om konsekvenserne, hvis ikke kommunerne får hanket op i sig selv.

Følger udviklingen nøje
- Hvis ikke kom­munerne kan løfte tilsynsopgaven bedre, kan det ende med, at opgaven flyttes væk fra kommunerne. Det tror jeg ikke bliver bedre for børnene - tværtimod. Men det vil være den politiske realitet.

KL og social- og integrationsministeren har indgået et partnerskab om indsatsen på det sociale område. Og der vil blive fulgt op på udviklingen, siger ministeren.

- Når vi tager børn væk fra deres forældre og anbringer dem i samfundets varetægt, så skal de have de bedst mulige forhold, så de vokser op i trygge og omsorgsfulde rammer. Og jeg er bekymret for, om kvaliteten på anbringelsesstederne er god nok i dag. Derfor skal kvaliteten af tilsynet med anbringelsesstederne styrkes, og jeg vil sammen med KL nøje følge om det sker, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/marktristan/with/829393073/