DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Hurtigt OK21-resultat landet på det kommunale område
Fra præsentationen af overenskomstresultatet. Til venstre KL's chefforhandler Michael Ziegler, til højre Forhandlingsfællesskabets formand Mona Striib.
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Hurtigt OK21-resultat landet på det kommunale område

Lidt mere i generelle lønstigninger end på de statslige område, men inden for samme ramme på 6,75 pct.
15. FEB 2021 8.35
TEMA: OK21

Blot tre dages forhandlinger hen over weekenden tog det KL og de kommunalt ansattes Forhandlingsfællesskabet at nå til enighed om et overenskomstforlig. Det er treårigt og giver i den periode generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct.

Desuden videreføres reguleringsordningen, så lønudviklingen følger med den private lønudvikling. Selv uden reguleringen er den generelle lønstigning højere end de 4,42 pct., der blev opnået på det statslige område, men inden for den samlede ramme på 6,75 pct., som er den samme for både det statslige og det kommunale område.

Foruden de generelle lønstigninger er der afsat 140 mio. kr. til en såkaldt rekrutteringspulje på social- og sundhedsområdet, hvor mere i løn skal være med til at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Samme beløb er afsat til ligeløns- og lavtlønspulje gældende alle faggrupper med ligeløns- og lavtlønsudfordringer.

Ingen seniorbonus

I modsætning til det statslige område er der ikke aftalt seniorbonus eller lignende, men i stedet indgået et "partnerskab" om at fastholde erfarne kommunalt ansatte i arbejde.

Både KL's chefforhandler, formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler (K), og Forhandlingsfællesskabets formand, FOA-formand Mona Striib, peger på coronatisuationen som en afgørende, ukendt faktor, som det er lykkedes at overkomme i forhandlingerne.

- Vi har hele tiden vidst, at vi ikke kunne honorere alle de ønsker, som medarbejderne kom med blandt andet i forhold til økonomien, siger Michael Ziegler, der kalder overenskomstresultatet både ansvarligt og attraktivt.

Lang og sej kamp

Mona Striib konstaterer, at overenskomstresultatet kom i hus efter "en lang og sej kamp i forhandlingslokalet" og erklærer sin tilfredshed med, at det ikke alene er lykkedes at sikre reallønnen, men også at sikre lønstigninger. Med reguleringsordningen i alt 5,29 pct. over tre år.

Af den samlede ramme på 6,75 pct. er 0,5 pct. afsat til forhandling med de enkelte fagforeninger under Forhandlingsfællesskabet.

Den hurtige enighed om OK21-resultatet på både det statslige og det kommunale område står i skarp kontrast til OK18, der trak så længe ud, at "det var vinter, da vi kom og sommer da vi var færdige", som Mona Striib tidligere har beskrevet det. Kun det regionale område udestår fortsat.

 

Se aftalen.