DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Så står det kommunale område for tur til nye overenskomster

KL og Forhandlingsfællesskabet skal få enderne til at mødes. Måske er sosuområdet et sted, der kan bindes en knude.
11. FEB 2021 15.20

Fredag er de indledende øvelser til OK21 på det kommunale område kommet så langt, at hovedforhandlerne sætter sig sammen for at strikke en ny overenskomst sammen til afløsning for den, der udløber med udgangen af marts. I sidste uge gjorde det statslige område den samme øvelse, og her lå der et resultat allerede få dage efter.

Når turen nu er kommet til det kommunale område, er det i vidt omfang bundet af de rammer, det statslige OK21-forlig har udstukket, og indenfor dem trækker lønmodtagersidens Forhandlingsfællesskab især i retning af at sikre, at lønnen holder trit med inflationen. Et andet vigtigt krav er  en særlig pulje til ligeløn og lavtlønsområdet.

Sidstnævnte er muligvis et sted, hvor KL på den anden side af bordet har en om ikke direkte sammenfaldende interesse, så dog en interesse til fælles. Blandt KL's krav er, at "en andel af de generelle lønmidler skal kunne bruges strategisk" på "områder med særlige rekrutteringsmæssige udfordringer".

Mødested: Sosuområdet. Måske

Det betyder oversat til normalsprog, at KL gerne vil bruge højere løn til nemmere at kunne skaffe tilstrækkeligt med folk på fx sosuområdet, og nemmere ved at få ansatte på deltid til at tage flere timer. Da dette netop er et lavtlønsområde, er det måske muligt at skabe en åbning her, men da de to parters interesser er forskellige, slipper KL næppe med kun at hæve lave lønninger på områder med rekrutteringsproblemer. For Forhandlingsfællesskabet er andre lavtlønsområder lige så vigtige.

Et andet område, hvor enighed ligger indenfor rækkevidde, er KL's ønske om at ændre seniordage til en seniorbonus, som medarbejderne så individuelt kan veksle til fridage eller mere til pensionen. Den løsning var en del af det statslige OK-forlig og derfor lige til at skrive af.

Foruden det statslige OK21-forligs rammer generelt ligger også coronaens påvirkning af samfundsøkonomien som et loft over, hvad der er muligt set fra lønmodtagersiden. Den har ellers modsætningsvis fremført, at coronaen netop har vist, hvem der har fortjent lidt ekstra for at holde det hele i gang, men trods dets appel til medlemmerne har det argument sandsynligvis kun ringe gennemslagskraft i forhandlingslokalet.