Hovedstaden skærper kontrol med honorarer til læger
Kontrollen med lægernes afregning skal vejes op imod ressourceforbruget, hvis 20 millioner regninger om året skal tjekkes, noterer forvaltningen.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

Hovedstaden skærper kontrol med honorarer til læger

Lægers snyd med honorarer har fået regionen til at bede en ekstern revisor se på arbejdsgangene og kontrolindsatsen.

HOVEDSTADEN: Kontrollen med udbetaling af honorarer til speciallæger og almen praksis skal styrkes. Hvordan det skal ske, ventes Regionsråd Hovedstaden at vedtage på sit møde i aften.

Baggrunden er flere sager om læger, der har svindlet sig til højere honorarer, end de burde have haft.

Senest er en narkoselæge meldt til politiet, fordi han ifølge Region Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden bevidst og systematisk har svindlet de tre regioner for i alt 7,5 mio. kr. gennem en årrække. Det beskrev TV2 i går. 

I Hovedstaden foreslog Dansk Folkeparti i august at se nærmere på, hvordan man kan gøre det sværere for speciallæger at snyde. Det var der opbakning til i regionsrådet, hvor man desuden var enige om, at sagen skal drøftes i speciallægesamarbejdsudvalget, som fører kontrol med ydernes forbrug af ydelser under overenskomsten. 

Forslag til styrket kontrol

Siden da har administrationen lavet forslag til at styrke kontrollen af speciallæger og almen praksisområdet. De konkrete anbefalinger er foreløbigt fortrolige, fordi de indgår som forhandlingsoplæg, fremgår det af dagsordenen for mødet i aften.

Desuden er der igangsat ekstern revision ved Revisionsfirmaet BDO af regionens arbejdsgange og kontrolindsats i forbindelse med kontrol af almen praksisområdet. Der ventes at ligge en afrapportering inden årets udgang, som ventes at bidrage med yderligere forslag til forbedringer.

Administrationen bemærker i sin indstilling til dagsordenen, at regionen "har en fælles interesse med overenskomstens parter i at sikre, at alle de læger, som samvittighedsfuldt afregner korrekt inden for det tillidsbaserede system, fortsat har en let og ubureaukratisk mulighed for at afregne ydelser". 

Bureaukrati versus misbrug

Desuden nævnes der, at det er vigtigt at afveje ressourceforbruget i kontrolopgaven, eftersom regionen hvert år afregner omkring 20 millioner regninger.

"Det nuværende tillidsbaserede system giver fleksibilitet og begrænser bureaukrati, men rummer samtidig risici for misbrug," konstateres det. 

Administrationen anbefaler, at kontrolarbejdet styrkes på to områder: Dels ved at optimere regionens egen interne arbejdsproces, dels ved at forbedre kontrolmulighederne i det overenskomstmæssige system og/eller lovgivningen.

I Region Syddanmark besluttede man i juni at afsætte 1,8 mio. kr. til flere medarbejdere, der kan styrke kontrollen med lægernes honorarafregninger, skriver TV2 Fyn.