Hovedstaden sætter ind mod unges selvskade

Internetbaseret behandling og sessioner med en terapeut skal gøre de unge bedre til at reagere på trangen til at selvskade.
19. FEB 2020 11.25

HOVEDSTADEN: Efter længere tids mediefokus på unges selvskade og hemmelige forummer på de sociale medier, er Region Hovedstaden nu klar til at afprøve en ny behandling til selvskadende unge.

Den indebærer blandt andet, at de unge skal kende konsekvenserne af selvskade og lære at regulere deres følelser, så de ikke resulterer i selvskade.

Ifølge regionen gør tre ud af fire unge i psykiatrisk behandling skade på sig selv som reaktion på deres følelser. Derfor starter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center projektet Teens Trial. Her skal det onlinebaserede terapiværktøj Erita blandt andet afprøves. Det er en individuel behandling af unge selvskadende mellem 13 og 17 år.

- Det er afgørende, at selvskade opdages og behandles målrettet og tidligt, da adfærden forværres over tid, ligesom den forværrer den unges generelle psykiske tilstand og øger risikoen for selvmordsforsøg og selvmord markant, siger psykolog og leder af projektet, Lotte Rubæk.

Individuelle forløb
Forældre og familier kommer også til at få en større rolle med forsøget. Erita inddrager nemlig familien i det 12 uger lange forløb. Det indledes med en forsamtale med en terapeut med hele familien, og sidenhen har den unge og forældrene to seperate behandlingsprogrammer over nettet.

- Med Erita lærer de unge om selvskadens funktion og lærer at forstå, acceptere og regulere deres følelser, så de ikke længere handler på dem i form af selvskade. Forældrene lærer også om selvskade og følelser, og de lærer at rumme og håndtere deres barns svære følelser på en hensigtsmæssig måde, siger Lotte Rubæk.

Programmet består blandt andet af film og øvelser, som skal gøre den unge bedre til at registrere trangen til selvskade og at kommunikere med terapeuten om det. 

I forsøgsperioden tilbydes en gruppe unge Erita, mens en anden får den normale. Herefter sammenlignes effekten af de to behandlinger. Det er første gang, den internetbaserede behandling afprøves i Danmark.

Læs mere hos Region Hovedstaden.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev