DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Hovedstaden på vej med sundhedshus i Helsingør

KORT NYT17. SEP 2020 6.55

HOVEDSTADEN: Der tegner sig et bredt flertal i Region Hovedstadens regionsråd bag et nyt sundhedshus i Helsingør. Det skal sikre, at borgerne i fremtiden fx får bedre akuthjælp, jordemoderkonsultationer og røntgen, oplyser regionen. Det sker samtidig med, at der er et nyt hospital på vej ved Hillerød.

- Vi vil skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen. Så mens vi i de her år bygger nyt hospital for nordsjællænderne, så har vi samtidig aldrig diskuteret så meget, hvor meget nærhed og sammenhæng betyder for den enkelte borger. Med det nye fælles sundhedshus i Helsingør får vi bedre grundlag for at samarbejde med kommunerne om tværsektorielle forløb bl.a. for børnefamilier og ældre udsatte mennesker, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Det nye sundhedshus skal rumme flere funktioner som akutklinik, kardiologi, lunge- og infektionsmedicin, endokrinologi, jordemoderkonsultation, lymfedembehandling, røntgen og blodprøvetagning. Der bliver desuden bedre muligheder for ambulante behandlinger. Lige nu er der nedsat en styregruppe, der sammen med kommunerne skal beslutte, hvilke funktioner sundhedshuset skal have.

ibs