Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Horsens vil have en ny erhvervsstrategi

Fokus på fem indsatser skal tiltrække nye virksomheder og uddannelser og sikre væksten

HORSENS: Det overordnede mål står lysende klart: Horsens Kommune skal fortsat være blandt Danmarks absolut stærkeste vækstkommuner. Væksten i antallet af borgere skaber masser af dynamik og udgør et markant potentiale for at tiltrække virksomheder og uddannelser til Horsens Kommune. Derfor vil kommunen så kraftigt som muligt understøtte fortsat vækst - blandt andet ved at arbejde målrettet med bosætning og erhverv. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Et af midlerne er en ny erhvervsstrategi med fokus på viden og øget kompetence, innovation, iværksætteri, erhvervsturisme og øget internationalisering.

En strategi for øget bosætning blev vedtaget af byrådet i december 2010, og strategien for at sikre vækst i erhvervslivet er netop vedtaget af et enigt byråd.

Spørgeskemaundersøgelse med positive tendenser
I forbindelse med det indledende arbejde med erhvervsstrategien blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens virksomheder. Undersøgelsen viste flere positive tendenser; eksempelvis arbejder betydeligt flere virksomheder med innovation i dag end for fem år siden ligesom uddannelsesniveauet i virksomhederne er steget betragteligt.

Undersøgelsen viste også en meget markant og udbredt tilfredshed med indsatsen for at fastholde og forbedre kommunens image. Et arbejde, der blev tillagt stor positiv effekt i bestræbelserne for at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Derfor har erhvervsstrategien også fokus på 'Rammer og vilkår' i form af eksempelvis styrkelse af Horsens Kommunes kultur- og oplevelsesbrand, tilflytterkampagner, motorvejsudbygning, kollektiv trafik og et varieret og attraktivt udbud af erhvervsarealer.

- Der er ingen tvivl om, at Horsens Kommune bevæger sig i den rigtige retning, men det står også klart, at der skal arbejdes på flere fronter for at nå vores mål om at forblive blandt de hurtigst voksende kommuner i Danmark, siger borgmester Jan Trøjborg (S).

- Der skal skabes mulighed for inspiration og dynamisk samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelserne, kommunen og borgerne. Det er med andre ord helt afgørende, at hele Horsens Kommune fortsat 'løfter i flok' for at sikre vækst i erhvervslivet, for at skabe stærkere internationalisering og for at sikre de fremtidige muligheder for beskæftigelse i lokalsamfundet. Den nye erhvervsstrategi er et godt værktøj og en naturlig del af denne proces, siger Jan Trøjborg.

mou