DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Holstebro omplacerer seks chefer

De centrale stabe bliver styrket. Ingen afskediges.
26. AUG 2020 14.55

HOLSTEBRO: Fra 1. oktober bliver de centrale stabe, der understøtter forvaltningernes drift og udvikling i Holstebro Kommune, styrket ved en manøvre, der indebærer omplacering af seks chefer, oplyser kommunen. Det betyder blandt andet, at økonomistaben får samlet en række medarbejdere og funktioner.

Et af målene er, at de centrale stabe skal understøtte, servicere og stille viden til rådighed til alle dele og niveauer i organisationen, ligesom de skal drive og kvalificere udviklingstiltag og tværgående indsatser i hele organisationen. 

Udover at økonomistaben samler en række ressourcer, gør det samme sig gældende for den juridiske stab, ligesom der vil være tilpasninger internt i Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked og inden for vicekommunaldirektørens område.

- Vi koncentrerer de interne kræfter, og vi får nogle andre chefkompetencer i spil med de omplaceringer, vi foretager. Og vigtigt er også, at vi undgår afskedigelser, siger kommunaldirektør Lars Møller.

Organisationsændringen træder i kraft 1. oktober 2020.

ka