Holbæk trækker sig for at fremme fredning

KORT NYT11. JUN 2021 7.48

HOLBÆK: Et stort flertal i kommunalbestyrelsen er nu på vej til at droppe at være medrejser på et fredningsforslag for Tempelkrogen Nor ved Ågerup, skriver Sjællandske. Det er det stik modsatte af beslutningen fra januar, hvor et stort flertal stemte for at støtte en fredningssag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN).

- Ved at vi trækker os, kan DN sætte sagen hurtigere i gang. De fleste er enige om, at vi gerne vil have området fredet, og der er ikke nogen af os, der er interesseret i at trække sagen i langdrag, forklarer John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Da den samlede erstatning til lodsejerne overstiger 500.000 kr. - vurderingen er omkring 770.000 kr. - går sagen fra Fredningsnævnet automatisk videre til afgørelse om fredning og erstatning i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

ka