Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holbæk afviser brug af Sharialov

Borgmester Søren Kjærsgaard (V) sender på baggrund af Dagbladet Informations dækning af sagen nu en redegørelse for kommunens kontrolarbejde til Indenrigs- og Beskæftigelsesministeren

HOLBÆK: I brevet til Bertel Haarder (V) og Inger Støjberg (V) fra borgmester Søren Kjærsgaard (V) står følgende:

Dagbladet Information har desværre formået en række folketingspolitikere til, på et fordrejet og misforstået grundlag, at hænge Holbæk Kommune ud for brugen af generelle udtalelser fra imamer og af Sharialovgivning i bekæmpelsen af socialt bedrageri. Som jeg er oplyst gennem selv samme presse, er I begge kaldt i samråd desangående. Derfor tillader jeg mig hermed at fremsende en kort redegørelse for vores indsats set i lyset af de grove beskyldninger.

Lad mig indledningsvis slå fast, at vi i Holbæk Kommune ikke træffer afgørelser efter Sharialov, Koranen, Det gamle testamente eller andre religiøse forskrifter. Vi er underlagt dansk lovgivning og det er med hjemmel i denne, vi træffer vores afgørelser.

Generelle oplysninger fra en imam kan indgå i sagens oplysning - på samme måde som øvrige oplysninger.

Den første betingelse for at kunne få udbetalt ydelser som enlig er, at man ikke er gift. Ægteskab (og skilsmisse) bliver, hvis man er gift efter dansk ret, registreret så myndighederne har en mulighed for at kontrollere det, og er man registreret som gift, så tildeles man ikke ydelser som enlig. Er man gift på muslimsk (og dermed lever i et ægteskabslignende forhold), så indberettes det ikke, og borgerens status som enlig vil dermed være udgangspunktet for tildeling af ydelser som enlig. Det er de samme forhold - uanset borgerens trosretning - der undersøges og lægges til grund for en vurdering af, om der foreligger ægteskabslignende forhold; altså parternes indbyrdes forhold.

lcl