Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Høje kældre og have-værksteder

Museum Midtjylland og Herning Kommune kortlægger Tekstil- og beklædningsindustriens bygninger i Herning, Hammerum og Birk

HERNING: Uden tekstil- og beklædningsindustrien ville Herning by ikke se ud, som den gør. Villaernes høje kældre, værkstedsbygningerne i baghaverne og de knopskudte fabriksbygninger findes overalt i byens centrum. Her har systuer og strikkerier produceret alt fra undertøj til slips, mens en tur ud til de store fabrikker i Birk, fører historien op til i dag. Tekstil- og beklædningsindustrien er kort sagt en del af Hernings dna, skriver historie-online.dk.

Det er baggrunden for et samarbejdsprojekt mellem Textilforum - Museum Midtjylland og Herning Kommune. Formålet er at få kortlagt de fysiske spor efter tekstil- og beklædningsindustrien, samt at øge opmærksomheden omkring fabriksbygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Kortlægningen af Hernings tekstilfabrikker er en udløber af Kulturarvsstyrelsens udpegning af  'Tekstilbyen Herning' til Nationalt industriminde i 2007, der placerede den midtjyske beklædningsindustri i samme kategori som bl.a. Carlsberg i Valby og Danfoss på Als.

Ellers oversete bygninger
- Det er spændende at følge, hvordan Herning Kommune og Museum Midtjylland gradvist afdækker det ene lag efter det andet af Hernings nyeste historie. Den form for bygninger har indtil nu været næsten helt overset, men det er en vigtig del af Danmarks industrihistorie, siger Caspar Jørgensen, specialkonsulent i Kulturarvsstyrelsen.

For Herning Kommune betyder udpegningen en større viden om bygningernes historie og tekstilindustriens indvirkning på byens udvikling. Samarbejdet med museet betyder samtidig, at der bliver udviklet en række redskaber, som kan bruges i forbindelse med den fremadrettede planlægning og udpegning af bevaringsværdige bygninger. Museumsdirektør for Museum Midtjylland Bent Bang Larsen udtaler i den forbindelse:

- Projektet er et godt eksempel på, hvordan den historiske viden som museet har opbygget om sammenhængen mellem byens og tekstilindustriens udvikling, også kan indgå i diskussioner af, hvordan fremtidens by skal se ud.

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen på 200.000 kr. og løber frem til september 2011.


Foto: I dag huser Hernings gamle klædefabrik tekstil museet Textilforum. Hovedbygningen er opført efter en brand i den tidligere fabrik fra 1876.