Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Høj kvalitet i Holstebros arbejde med BBR

Får kommunen de penge ind i ejendomsskatter, som den rettelig skal have? Er kommunens behandling af byggesager effektiv nok? Lød spørgsmålene i spotanalyse
29. SEP 2011 8.23

HOLSTEBRO: Spotanalyse af BBR-registreringen blev foretaget i juni i år af KMD, og svarene er særdeles positive, fortæller kommunen på sin hjemmeside. 

'Efter vores vurdering er Holstebro Kommune unik på området. Screeningen viste ikke et eneste eksempel på fejlregistrering. Det er ganske usædvanligt og et tegn på, at BBR-arbejdet er af høj kvalitet i kommunen', hedder det bl.a. i KMDs rapport om analysen.

Siden kommunalreformen har Holstebro Kommune haft gode erfaringer med at oprette byggesager centralt, så det er få medarbejdere i kommunen, der opretter sagerne.

- Den centrale håndtering af BBR og oprettelse af byggesager er efter vores vurdering en af årsagerne til, at vi har kunnet fastholde en forholdsvis kort sagsbehandlingstid. Det betyder, at den enkelte sagsbehandler kan koncentrere sig om sin kerneopgave - behandling af byggesager. Vi tager også resultatet af spotanalysen af BBR-arbejdet som et udtryk for, at den måde at organisere tingene på fungerer godt, og at vores medarbejdere på området giver borgerne en god service, siger afdelingschef i Byggeri og Ejendomme, Henrik Littau-Jensen.

Spotanalysen om BBR-registreringen har bl.a. økonomisk betydning i den forstand, at det er BBR-data, der ligger til grund for opkrævningen af ejendomsskatter og udligningstilskud fra staten.

- Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, om vi gør tingene på den rigtige måde og får justeret kursen, hvis der er områder, hvor vi kan blive mere effektive. Med f.eks. spotanalyser er det øjne udefra, der vurderer, om vi udøver rettidigt omhu økonomisk, og om vi i vores sagsbehandling lever op til borgernes behov og krav, understreger direktør for Teknik og Miljø i Holstebro Kommune, Søren Gais Kjeldsen.

mou

Fakta om BBR i Holstebro 
-  Oplysningerne i BBR anvendes af statslige, regionale og kommunale myndigheder, samt forsyningsselskaber og private virksomheder, bl.a. ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.
- I Holstebro Kommune anvendes 2 ½ medarbejdere til arbejdet med registrering af BBR- data i kommunen.
- Ifølge den seneste opgørelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen er Holstebro Kommune blandt de hurtigste i behandling af byggesager.
- Kommunen sender et kvitteringsbrev til ansøgere, hvis sagsbehandlingstiden er mere end 2 uger. Den normale sagsbehandlingstid ligger på omkring 3 uger.
- Holstebro Kommune behandler ca. 1.000 byggesager om året.